PIMEC constata que bona part de les pimes no ha notat efectes per l’aplicació del Reial Decret 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, pel qual totes les empreses estan obligades a establir un sistema de registre diari de la jornada laboral.

Segons una enquesta de la patronal en la qual han participat micro, petites i mitjanes empreses de diferents sectors i territoris amb motiu de la publicació del Baròmetre PIMEC del primer semestre de 2019, un 50% de les pimes afirma no haver experimentat cap efecte per l’obligació de registrar la jornada dels treballadors, atès que ja es feia abans de la normativa.

Per la seva part, un 24,4% de les empreses apunta haver patit un augment de la conflictivitat per discrepàncies amb les persones treballadores.

Per a un 13,4% de les pimes, ha suposat un major cost d’hores extres.

La resta d’efectes derivats de l’obligació del registre de jornada són menys importants: millora de l’absentisme (3,7% de les empreses); ampliació de jornada de contractes a temps parcial (3,7%); eliminació de nous models de treball implantats, com el teletreball (2,4%); i contractació de nou personal (2,4%).