Les dones mostren preferència en temes sanitaris i socials i els homes en llegir notícies, diaris o revistes d’actualitat.

El 72% dels usuaris busca informació sobre temes de salut en internet, segons l‘Enquesta sobre Equipament i Ús de Tecnologies d’Informació i Comunicació en Llars de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Segons l’enquesta de l’INE, per primera vegada, en 2019, no s’observen desigualtats en l’ús d’internet entre homes i dones. Fins i tot, les dones superen en 1,2 punts als homes en ús diari i en 1,4 punts en fer-lo servir diferents cops al dia.

Per sexe i en relació amb les compres per internet en els últims 12 mesos, les dones compren més material esportiu/roba que els homes (un 58,7% de les dones compradores, un 52,7% els homes) i més serveis d’allotjament (57,6% enfront de 54,7%) mentre que els homes mostren una major preferència pels articles relacionats amb la informàtica: equipament informàtic i electrònic, videojocs i les seves actualitzacions (amb més de 10 punts de diferència sobre les dones).

Pel que fa a les activitats realitzades en internet en els tres últims mesos, les dones mostren major preferència en temes sanitaris o socials. Sobretot a buscar informació sobre temes de salut (11,8 punts més que els homes), participar en xarxes socials (4,9 punts més) i telefonar o realitzar videotrucades (WhatsApp ).

Per la seva part, en el cas dels homes s’observa una major tendència per llegir notícies, periòdics o revistes d’actualitat (4,7 punts més que les dones), utilitzar l’espai d’emmagatzematge en internet (4,5 punts) i vendre béns o serveis (4,4 punts).