82 societats científiques nacionals, que representen a més de 200.000 professionals sanitaris, han publicat un Manifest conjunt. En ell, demanen al Govern i a les comunitats que no parin la vacunació i es posin d’acord en el control de la pandèmia.

“El nostre primer i principal missatge a les autoritats polítiques és el següent: vacunin. I als ciutadans aquest altre: vacuna’t”. Els científics exigeixen que la vacunació no se suspengui “sense atendre criteris purament científics ni de manera impulsiva”. Insisteixen en la necessitat que les administracions coordinin les seves polítiques i també els seus missatges per a generar confiança.

Els experts reivindiquen que correspon als experts, i no als polítics, traduir les evidències científiques en recomanacions. Recorden que, en un any, s’ha après i avançat i aposten per la recerca per descobrir les incògnites pendents del virus i les vacunes, així com la immunitat enfront de les variants, la seva capacitat de detenir la transmissió de la infecció, la immunitat creuada en determinades poblacions, la continuïtat dels símptomes o l’anomenat COVID-persistent.

Demanen a les administracions públiques un canvi radical de tendència en la inversió pública per I+D+i. I incideixen també en la importància de les polítiques de salut pública. Així, subratllen que “les crisis sanitàries millor resoltes són les que es preveuen, perquè no hi ha sistema que pugui suportar nivells de pressió assistencial com els viscuts”. Les societats científiques també demanden més recursos per a l’Atenció Primària i Hospitalària.

En matèria de gestió sanitària, el Manifest destaca que la pandèmia “ha propiciat la creació de noves modalitats assistencials, sobretot telemàtiques”. I aposta per “afrontar un debat sobre l’atenció sociosanitària a persones grans”.

Finalment, les societats científiques destaquen la necessitat de millorar la comunicació de les decisions sanitàries. “La pandèmia ha estat infodèmia i ens ha mostrat amb extraordinària cruesa fins a quin punt és sensible i rellevant la informació que s’ofereix a la població.