Poden ser beneficiaris els comerços minoristes que tinguin un local situat en planta baixa i/o a peu de carrer a la ciutat de Barcelona

Accions subvencionades

  • Modalitat 1: obtenir una presència bàsica o àmplia a Internet. Inclou la creació o renovació de pàgines web, de perfils en xxss, Google My Business; la creació d continguts digitals; la instal·lació i configuració d’eines d’analítica de dades i l’adaptació de la web al Reglament General de Protecció de Dades.
  • Modalitat 2: obtenir una presència activa a internet. Inclou serveis de màrqueting digital, com l’elaboració del pla de màrqueting digital, campanyes de publicitat en línia, posicionament en cercadors i analítica web i xarxes socials. També comprèn els serveis de comunicació digital com la creació de continguts digitals o gestió i publicació de continguts a la web, xxss (community manager) i via correu electrònic (newsletter).
  • Modalitat 3: transformació de l’establiment en comerç i restauració digital. En termes generals, inclou la digitalització de productes, la venda en línia a través de plataformes existents, la implementació de la venda en línia i la integració amb sistemes d’informació de l’establiment.
  • Modalitat 4: digitalització dels processos de l’establiment. Inclou sistemes de cartellera digital, sistemes de gestió informatitzada i gestió de magatzem.

Import

La quantia de la subvenció serà del 50% del cost del projecte, amb un import màxim de 6.000 euros per sol·licitud.

Període de presentació de sol·licituds

Del 31 de març al 13 de maig de 2021.

Cal tenir en compte que:

  • Es consideraran despeses subvencionables únicament els treballs realitzats per altres empreses o professionals.
  • Els serveis hauran d’haver rebut entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021 i les factures hauran de tenir data compresa en aquest mateix període.

Trobareu toa la informació i les bases a la web de l’Ajuntament de Barcelona