Inici 9 COVID-19 9 Línia de concessió d’ajuts extraordinaris per a persones físiques o jurídiques amb activitat econòmica a Sant Cugat del Vallès

Línia de concessió d’ajuts extraordinaris per a persones físiques o jurídiques amb activitat econòmica a Sant Cugat del Vallès

9 nov., 2021 | COVID-19, Subvencions i ajuts Covid19, Actualitat, Empresarials, FEFAC, AFB, AFET, AFELL, AGFE, Subvencions

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació serà l’11 de novembre de 2021

L’objecte d’aquestes bases és regular una línia de concessió d’ajuts extraordinaris per tal de reduir l’impacte dels danys econòmics per a persones físiques o jurídiques amb activitat econòmica a Sant Cugat del Vallès, i que han vist afectat el seu rendiment com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió del COVID-19.

Destinataris

Tindran dret a sol·licitar la subvenció tota aquella persona física o jurídica amb un volum de negoci anual que no superi els 2 milions d’euros, segons la definició de la Comissió 2003/361/CE de 6 de maig de 2003, i que han patit una reducció involuntària de la seva activitat econòmica com a conseqüència dels efectes de la pandèmia COVID-19.

Requisits

  1. Que desenvolupin la seva activitat en el municipi de Sant Cugat del Vallès.
  2. Que estiguin al corrent de pagament de les obligacions tributàries, de seguretat social o mutualitat que correspongui.
  3. Que siguin Activitats econòmiques amb inici abans de l’1 de gener de 2020, i que es mantinguin en el moment de presentació de la sol·licitud.
  4. Que estiguin afectades per la disminució de com a mínim el 30% de la seva facturació l’any 2020 en relació a l’any 2019.(En el cas de les activitats econòmiques iniciades durant l’any 2019, se extrapolaran les dades de facturació dels mesos d’activitat a la totalitat de l’any).

La quantia de l’ajut serà d’un import fixe de 1.500 € per cada persona física o jurídica que esdevingui beneficiària.

0 Comments

Submit a Comment