Inici 9 Actualitat 9 Ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà a Barcelona ciutat

Ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà a Barcelona ciutat

13 maig, 2024 | Actualitat, Empresarials, FEFAC, AFB, AFET, AFELL, AGFE, Subvencions

El termini de presentació de sol·licitud finalitza el 15 de novembre de 2024

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Àrea d’Urbanisme, Transisció Ecològica, Serveis Urbans i Habitatge ha posat en marxa un programa d’ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació i la restauració en vistes a promoure la recuperació patrimonial, tot tenint cura de la sostenibilitat ambiental.

Aquesta convocatòria fa una especial èmfasi en la recuperació del patrimoni arquitectònic de la ciutat per al gaudi de tots els ciutadans, la millora del paisatge urbà a través de la millora de la imatge del petit comerç i en especial, el comerç emblemàtic, la integració paisatgística de les parets mitgeres i les accions de naturalització sobre el patrimoni construït i, en especial, la implementació de cobertes verdes.

Terminis

El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció s’obrirà l’endemà de la publicació al BOPB d’aquesta convocatòria i acabarà el 15 de novembre de 2024.

Es pot tancar el termini d’admissions en funció de les disponibilitats pressupostàries en una data anterior o posterior a l’establerta mitjançant la seva publicació al BOPB.

El termini màxim per presentar la comunicació d’inici d’obres és el 31 de març de 2025.

Actuacions subvencionables

Programa locals històrics protegits (emblemàtics):

Obres de restauració dels Locals inclosos al Pla Especial Urbanístic de Protecció de la Qualitat Urbana. Per la renovació de la imatge exterior de locals comercials, inclou la renovació de fusteries exteriors, identificació, retirada d’instal·lacions visibles des de la via pública, endreçament d’elements afegits o obsolets, obres de recuperació de la composició arquitectònica exterior, materials i colors, en l’àmbit del local. S’inclouen també com a actuacions subvencionables aquells elements interiors protegits en el catàleg del Pla Especial Urbanístic de Protecció de la Qualitat Urbana.

Programa locals històrics no protegits:

Obres de restauració i renovació de la imatge exterior de locals comercials, inclou la renovació de fusteries exteriors, identificació, retirada d’instal·lacions visibles des de la via pública, endreçament d’elements afegits o obsolets, obres de recuperació de la composició arquitectònica exterior, materials i colors, en l’àmbit del local.

Es pot incloure la restauració o restitució dels elements interiors que es considerin d’especial interès.

S’inclouran dins del pressupost protegit totes les actuacions destinades a millora d’imatge exterior, millora de l’accessibilitat i millora de la sostenibilitat.

Programa millora de la imatge exterior en locals comercials:

Obres de renovació de la imatge exterior de locals comercials, inclou la renovació de fusteries exteriors, identificació, retirada d’instal·lacions visibles des de la via pública, endreçament d’elements afegits o obsolets, obres de recuperació de la composició arquitectònica exterior, materials i colors, en l’àmbit del local.

S’inclouran dins del pressupost protegit totes les actuacions descrites en el paràgraf anterior destinades a millora d’imatge exterior, millora de l’accessibilitat i millora de la sostenibilitat.

A qui s’adreça?

Locals històrics protegits (catalogats):

Propietaris i llogaters de locals comercials inclosos al Pla Especial Urbanístic de Protecció de la Qualitat Urbana, sempre que es compleixin els requisits generals de la convocatòria. S’admetran locals on s’hagi produït un canvi de titularitat o d’activitat.

Locals històrics no protegits:

Propietaris o llogaters de locals comercials de menys de 500 m2 on es compleixin els requisits generals de la convocatòria i on es fonamenti la seva condició de local històric. S’admetran locals on s’hagi produït un canvi de titularitat  o d’activitat.

Millora de la imatge exterior en locals comercials:

Propietaris o llogaters de locals comercials de menys de 500 m2 on es compleixin els requisits generals de la convocatòria.

Quin és l’import de les subvencions?

Locals històrics protegits (emblemàtics):

50% amb un topall de 20.000 euros

Locals històrics no protegits:

35% amb un topall de 15.000 euros

Millora de la imatge exterior en locals comercials:

20% amb un topall de 15.000 euros

On adreçar-se

Si voleu contactar amb l’Institut Municipal del Paisatge Urbà, ho podeu fer en la següent adreça electrònica: paisatgeurba@bcn.cat

Enllaç al tràmit

0 Comments

Submit a Comment