El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció acaba el 15 de novembre de 2022

L’Ajuntament de Barcelona obre una convocatòria d’ajuts patrimonials i comerç per fomentar la preservació del comerç emblemàtic, ja que Barcelona compta amb més de 200 establiments catalogats.

I més enllà d’aquests establiments catalogats n’hi ha d’altres que presenten interès paisatgístic, històric, d’arrelament, i d’altres que presenten un interès de conjunt.

Locals històrics protegits (emblemàtics)

 • Actuacions subvencionables: Obres de restauració dels Locals inclosos al Pla Especial Urbanístic de Protecció de la Qualitat Urbana. Per la renovació de la imatge exterior de locals comercials, inclou la renovació de fusteries exteriors, identificació, retirada d’instal·lacions visibles des de la via pública, endreçament d’elements afegits o obsolets, obres de recuperació de la composició arquitectònica exterior, materials i colors, en l’àmbit del local. S’inclouen també com a actuacions subvencionables aquells elements interiors protegits en el catàleg del Pla Especial Urbanístic de Protecció de la Qualitat Urbana.
 • Destinataris: Propietaris i llogaters de locals comercials inclosos al Pla Especial Urbanístic de Protecció de la Qualitat Urbana, sempre que es compleixin els requisits generals de la convocatòria. S’admetran locals on s’hagi produït un canvi de titularitat o d’activitat.
 • Procediment: general.
 • Percentatge de subvenció: 50% amb un topall de 20.000 €
 • Requisits tècnics: Serà imprescindible l’acompliment del Pla Especial Urbanístic de Protecció de la Qualitat Urbana, i en especial el Catàleg d’Establiments Emblemàtics que s’hi inclou. L’acompliment de l’accessibilitat serà la màxima possible tenint en compte els elements patrimonials i d’acord amb la normativa vigent. Si els identificadors disposen d’il·luminació, aquesta serà amb LED.

Locals històrics no protegits

 • Actuacions subvencionables: Obres de restauració i renovació de la imatge exterior de locals comercials, inclou la renovació de fusteries exteriors, identificació, retirada d’instal·lacions visibles des de la via pública, endreçament d’elements afegits o obsolets, obres de recuperació de la composició arquitectònica exterior, materials i colors, en l’àmbit del local. Es pot incloure la restauració o restitució dels elements interiors que es considerin d’especial interès. S’inclouran dins del pressupost protegit totes les actuacions destinades a millora d’imatge exterior, millora de l’accessibilitat i millora de la sostenibilitat.
 • Destinataris: Propietaris o llogaters de locals comercials de menys de 500 m2 on es compleixin els requisits generals de la convocatòria i on es fonamenti la seva condició de local històric. S’admetran locals on s’hagi produït un canvi de titularitat o d’activitat.
 • Procediment: General amb informe justificatiu de l’actuació.
 • Percentatge de subvenció: 35% amb un topall de 8.000 €
 • Requisits tècnics: Caldrà presentar una instància justificant l’interès de l’element des del punt de vista paisatgístic, patrimonial i històric o de memòria. L’acompliment de l’accessibilitat serà la màxima possible tenint en compte els elements patrimonials i d’acord amb la normativa vigent. Si els identificadors disposen d’il·luminació, aquesta serà amb LED.

Millora de la imatge exterior en locals comercials

 • Actuacions subvencionables: Obres de renovació de la imatge exterior de locals comercials, inclou la renovació de fusteries exteriors, identificació, retirada d’instal·lacions visibles des de la via pública, endreçament d’elements afegits o obsolets, obres de recuperació de la composició arquitectònica exterior, materials i colors, en l’àmbit del local. S’inclouran dins del pressupost protegit totes les actuacions descrites en el paràgraf anterior destinades a millora d’imatge exterior, millora de l’accessibilitat i millora de la sostenibilitat.
 • Destinataris: Propietaris o llogaters de locals comercials de menys de 500 m2 on es compleixin els requisits generals de la convocatòria.
 • Procediment: general
 • Percentatge de subvenció: 20% amb un topall de 8.000 €
 • Requisits tècnics: Serà imprescindible l’endreçament i recuperació de la totalitat de la façana (inclosos paraments, buits arquitectònics, identificació i il·luminació) de l’establiment comercial on s’actuï d’acord amb els criteris establerts a l’Ordenança des usos del paisatge urbà. Serà imprescindible incorporar millores d’accessibilitat d’acord amb la normativa vigent. Els sistemes d’il·luminació dels identificadors seran LED.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de la FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Creadors del projecte
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank