Alk-Abello ofereix als associats de l’empresarial la possibilitat d’efectuar el pagament a 30 dies, a través de gir bancari.

La manera de procedir és remetre el mandat SEPA adjunt, degudament complimentat i signat per a l’autorització de l’emissió de rebuts per part d’Alk-Abello, a care-consultas@alk.net. La factura es genera en el moment de l’expedició de l’enviament i anirà inclosa dins de la caixa, juntament amb el producte. No es realitzarà posterior enviament per correu electrònic. Al mateix temps, es genera un rebut bancari amb càrrec al número de compte del client 30 dis després de la data de la factura.

Aquest és un acord que la FEFAC ha establert amb Alk-Abello, en resposta a la petició que es realitza des de la FEFAC als laboratoris de vacunes i extractes per trobar una solució a la problemàtica que es genera del fet d’haver de pagar en efectiu la recepció d’aquests productes a la farmàcia.