El Departament de Salut ha informat que s’ha ampliat el termini per presentar propostes del procés de consulta prèvia al projecte de Decret per a la prestació del servei de seguiment farmacoterapèutic mitjançant un servei personalitzat de dosificació a les farmàcies (SPD).

L’objectiu de la consulta és valorar la possibilitat d’establir un marc normatiu en què es determinin aquelles condicions i requisits que es considerin adients per garantir la prestació del servei per les oficines de farmàcia amb qualitat i seguretat per als seus pacients, avaluar l’àmbit de prestació del servei, si aquest ha de coincidir en l’àmbit geogràfic per la qual va ser autoritzada l’oficina de farmàcia o si escau delimitar el nombre màxim de pacients a fi de garantir la qualitat, l’equitat i accessibilitat al servei.

Les aportacions es poden incorporar fins al 22 d’octubre al portal “Participa gencat” a través d’aquest enllaç.