Argumentari sobre la representativitat empresarial de les oficines de farmàcia

La representativitat dels farmacèutics de Catalunya a través de FEFAC i PIMEC

La FEFAC, federació que agrupa les associacions de farmàcies de les quatre demarcacions catalanes, és membre de PIMEC, l’associació empresarial catalana que agrupa i representa els autònoms, les micro, les petites i mitjanes empreses de Catalunya.

El president de FEFAC, Antoni Torres, és membre de la Junta Directiva i del Comitè executiu de PIMEC i president de la sectorial de Serveis de Salut i Socials de l’entitat.

Així mateix, PIMEC, a través de la seva organització d’autònoms (Autònoms PIMEC) defensa també els interessos del conjunt d’autònoms de Catalunya, entre els quals es troben els titulars d’oficina de farmàcia. FEFAC està també representada a Autònoms PIMEC a través de Jordi del Cacho, vocal a la Junta Directiva d’Autònoms PIMEC.

PIMEC representa, per tant, d’una forma coherent els interessos dels farmacèutics titulars des d’un doble vessant: sectorialment, a través de FEFAC i, com a autònoms, des d’Autònoms PIMEC.

Catalunya: representativitat empresarial diferenciada entre pimes i grans empreses

A Catalunya, les   entitats que representen el teixit empresarial del país es troben diferenciades per un criteri bàsic de dimensions de les empreses.

Foment del Treball és la patronal que representa les grans empreses de Catalunya i forma part de la CEOE. PIMEC és la patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses de Catalunya, així com els autònoms. Ambdues organitzacions són reconegudes com a organitzacions empresarials més representatives a Catalunya, el que els atorga un dret de participació institucional, de concertació i diàleg socials, reconeguts a l’Estatut d’Autonomia i a la recent Llei de participació, concertació i diàlegs socials de Catalunya. Aquesta representació és objectiva de tot el teixit empresarial, no només dels membres que en formen part, i s’ha distribuït, per acord entre les dues organitzacions, amb un criteri de paritat en un 50% per a cadascuna d’elles.

Aquesta diferenciació, i per especialització, permet una millor defensa, per part de cada associació empresarial, dels interessos específics i diferenciats de cada tipologia d’empreses. Uns interessos que, a vegades són coincidents, però sovint divergeixen i són contraposats.

A Europa, les empreses també s’organitzen en dos blocs diferents i igualment pel criteri dimensió. Per una banda, tenim a Business Europe i per l’altra SME United, on està confederada PIMEC i des d’on dona veu a les pimes catalanes davant la UE i la concertació social que s’hi produeix.

La situació a Espanya

A Espanya, excepte Catalunya, fins al moment, no ha existit una separació en la defensa dels diferents interessos de cada tipologia d’empreses.

CEPYME, la patronal de les petites i mitjanes empreses d’àmbit estatal, està estretament vinculada a la CEOE, la patronal espanyola que agrupa majoritàriament les grans empreses de l’Estat. Així, el president de CEPYME és vicepresident de la CEOE. Dit d’altra forma, CEPYME no té independència orgànica, funcional  o financera de la CEOE malgrat els darrers intents de fer creure que sí.

En l’àmbit farmacèutic, FEFE, la federació empresarial d’oficines de farmàcia d’àmbit estatal, és membre de CEPYME i també de CEOE.

Així mateix, a la resta d’Espanya, els autònoms s’agrupen a la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). ATA forma part també de CEOE. A Catalunya, Autònoms Pimec és la majoritàriament representativa, i té, per si mateixa, la condició de més representativa i d’interès públic en el Consell del Treball Autònom de Catalunya.

Aquesta manca de diferenciació pot ser un problema a l’hora de defensar els interessos propis i diferenciats de les petites empreses i dels autònoms, entre ells els titulars de les oficines de farmàcia. Uns interessos que sovint poden ser contraposats als de les grans corporacions.

Aquesta situació,  en realitat, deixa en inferioritat a les empreses més petites davant de les més grans: difícilment permet unes relacions justes, equilibrades i equitatives. Tenir en la mateixa organització la gran empresa i la petita dificulta prendre decisions a favor de les darreres.

I no només això, sinó que tenir una organització com CEPYME que intenta fer creure que defensa els interessos de les pimes quan en realitat mai ha tingut un posicionament contrari als interessos de la CEOE genera alhora una distorsió que tard o d’hora s’haurà de resoldre.

Per resoldre aquesta situació, recentment s’ha impulsat la creació de Conpymes, una organització empresarial d’àmbit estatal, de la qual forma part PIMEC (i n’ostenta la vicepresidència) que té, entre d’altres objectius, defensar els interessos de pimes i autònoms i promoure un capitalisme inclusiu enfront d’un capitalisme clientelar.

Interessos contraposats

Tot i que és evident que existeixen punts en comú entre petites, mitjanes i grans empreses en la defensa de l’estratègia empresarial, sovint els interessos de les grans corporacions i del petit teixit empresarial no només difereixen sinó que són diametralment oposats.

Alguns exemples els trobem en temes com la morositat, els terminis de pagament de les grans empreses i corporacions, les tarifes energètiques, la compra pública o, ara, el repartiment dels fons europeus per a la reactivació econòmica son d’altres exemples.

Un exemple del passat el trobem en el període dels endarreriments, quasi 2.000 milions d’euros, per part de l’administració a empreses del sector sanitari. A Catalunya, PIMEC va liderar un front de totes les petites empreses i autònoms de l’àmbit sanitari com són farmàcies, ortopèdies, residències geriàtriques i distribució de medicaments. Vàrem rebre el suport de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM), organització de caràcter nacional fundada i liderada per PIMEC i que agrupa a més de dos milions d’empreses d’arreu d’Espanya, així com de la Cambra de Comerç de Barcelona i del Consell de Col·legis.  Però no vam tenir el suport de cap altra  patronal catalana.

Fons europeus per a la reactivació econòmica

El Parlament Europeu va aprovar el passat mes de desembre el paquet pressupostari europeu de fons conegut com a Next Generation EU (NGEU).

El NGEU té l’objectiu d’estimular la inversió privada per a facilitar la recuperació de l’economia europea després de la Covid-19. L’Estat espanyol rebrà uns 140.000 milions d’euros del Next Generation EU, dels quals 60.000 seran en forma de transferències i la resta en forma de préstecs.

Els autònoms, les micro, petites i mitjanes empreses han de tenir un paper rellevant en la futura distribució d’aquests fons europeus, ja que representen el gruix de l’economia i de l’ocupació del país i en la seva gran majoria són les que més impacte han patit. Però existeix una competència amb les grans empreses i, en aquest sentit, és essencial que les entitats que representen els interessos dels autònoms i petites empreses siguin independents dels interessos de les grans empreses.

La representació dels autònoms

Els farmacèutics, en tant que persones autònomes, estan representades per FEFAC dins d’Autònoms PIMEC.

Autònoms PIMEC és l’associació més representativa del col·lectiu de persones autònomes a Catalunya, tal com reflecteix el procés d’acreditació de la representativitat de les associacions del col·lectiu de persones autònomes a Catalunya impulsat per la Generalitat, així com una de les més importants del conjunt d’Espanya.

Des d’Autònoms PIMEC es defensa un col·lectiu que a Catalunya representa gairebé el 18% del total de les cotitzacions a la Seguretat Social.

Autònoms PIMEC manté periòdicament contactes amb els màxims interlocutors econòmics i socials (governs, administracions, agents socioeconòmics…), a través dels diferents fòrums de participació institucional, com el Tribunal TRADE, el  Consell de Relacions Laborals i el CTESC, entre altres.

La concertació social a Catalunya

 Cal saber que a Catalunya existeix una important tradició de concertació social. La concertació social és l’espai de negociació, debat i diàleg entre organitzacions empresarials, sindicals i els Governs. En aquest sentit s’explica la nova Llei de Participació, Concertació i Diàleg Social de Catalunya, desplegant l’Estatut d’Autonomia que recull una llarga tradició. Fruit d’aquesta tradició neix, per exemple, el Consell de Treball Econòmic i Social, del que PIMEC en forma part i que és un espai de debat, anàlisi i estudi de la realitat socioeconòmica, i també d’emissió de dictàmens sobre normes promogudes pel Govern.  També en destaca el Consell de Relacions Laborals, des d’on s’acorden, entre les organitzacions més representatives (PIMEC, Foment, CCOO i UGT) posicionaments conjunts, acords o recomanacions, i també, protocols, que afecten a Administració de la Generalitat, persones treballadores i empreses, i que intenten ordenar el marc català de relacions laborals.  Així doncs, els acords d’aquestes cinc parts són d’obligat compliment per Administració, persones Treballadores i totes les empreses.

Per fer valdre i enfortir el model de farmàcia i les pròpies farmàcies en tant que empreses d’autònoms, el paper dels Col·legis, Consell i Consejo són essencials en tot allò que fa referència a l’àmbit de la salut, dels professionals sanitaris, ordenació i deontologia.

Ara bé, el paper de Fefac, Autònoms Pimec i Pimec són rellevants i exclusius en els àmbits d’empresa, laboral, economia, social, ordenació del mercat i autònoms. Lluitem i treballem pels seus interessos.

Així doncs una representació i implicació de Pimec, donant veu, suport i força a FEFAC en la defensa i suport i reivindicació del paper de les farmàcies torna ara més que mai, essencial i estratègic.

Son totes aquestes les raons per les quals Fefac està integrada i col·labora activament, en la mesura de les seves possibilitats, amb Pimec. I alhora, Pimec ens aporta valor en la seva experiència i coneixement. Sumant, multipliquem, per això també et demanem que et sumis a Fefac, i no importa si la teva farmàcia és petita o gran, si estàs sol o tens un equip de col·laboradors, si estàs en una ciutat o en un entorn petit o aïllat. Si creus i vols defensar la farmàcia com establiment sanitari privat, d’interès públic i creus que un model ordenat de col·laboració publico privada és el millor, contacta amb nosaltres.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de la FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Creadors del projecte
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank