Els socis de l’empresarial teniu a la vostra disposició una oferta de serveis amb tarifes especials que us ajudaran a complir amb la normativa de protecció de dades.

A més, aquest mes de març, Assertis ha creat un nou servei, el Sistema de Gestió Compartit (SIGC). Es tracta d’un espai personalitzat i privat a l’extranet d’Assertis en la qual els clients poden comunicar-se amb Assertis i gestionar en remot, el sistema de gestió de seguretat de les dades de la farmàcia.

L’objectiu d’aquest servei és:

  1. Alliberar la càrrega de la persona responsable interna del sistema de gestió de seguretat de les dades personals
  2. Mantenir el sistema de gestió de seguretat de les dades actualitzat, mitjançant el tutoratge periòdic i continuat per part de l’equip consultor, en coordinació amb el responsable o delegat de protecció de dades.
  3. Dur a terme una verificació, avaluació i valoració periòdica del grau de compliment dels requisits legals aplicables al sistema de gestió de seguretat de les dades, amb informe i pla d’accions.
  4. Informar de les novetats, variacions i requisits que se’n derivin de la legislació, segons es publiquin i apliquin
  5. Assegurar que el sistema de gestió de seguretat de les dades es mantingui actualitzats als canvis i requisits legals.

En aquest PDF trobaràs les diferents opcions del Sistema de Gestió Compartit (SIGC) que ofereix Assertis. Per contractacions abans del 15 de març es podrà gaudir d’un descompte del 5% sobre les taules de la tarifa.