Destaca que una veritable reforma del RETA ha de contemplar tant les obligacions com els drets, és a dir, tant les quotes com les prestacions.

Eel govern espanyol, a través del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, va presentar una proposta el passat mes de gener sobre el futur sistema de cotitzacions d’autònoms, que posteriorment va modificar i va fer pública el dia 15 de febrer. Autònoms PIMEC la considera “desincentivadora” i ha alertat que s’ha de veure quins beneficis tindrà per a les persones autònomes implantar una reforma de quotes d’aquesta envergadura en un moment tan complex com l’actual. També, ha demanat que es revisin les cobertures i les condicions per accedir a les prestacions, per tal que sigui un veritable sistema de protecció. Així mateix, creu que l’impacte de les noves quotes proposades és elevat en termes de rendiments nets, amb un impacte que varia en funció dels diversos trams.

Per tot això, ha reclamat que es realitzi un profund debat socioeconòmic amb l’objectiu de posar en valor la figura de la persona autònoma. També que les polítiques socials, fiscals, entre altres, vagin encaminades a afavorir el desenvolupament de l’activitat del col·lectiu. En aquesta línia, també proposa que es posi en marxa en el Parlament espanyol una “Comissió d’Estudi sobre l’Autònom”.

L’anàlisi de la proposta

Autònoms PIMEC considera que el concepte de rendiment net que vol aplicar el govern en la seva proposta no és realista. El motiu és que el rendiment que veritablement rep la persona autònoma de la seva activitat -anomenada autonòmina- es deriva de restar als ingressos bruts totes les despeses. Aquestes són despeses corrents de l’activitat, amortitzacions, cotització social, càrregues fiscals… També els fons necessaris per garantir i impulsar l’activitat, els anomenats fons de competitivitat.

Tot i que considera positiva la desgravació del 5% sobre els ingressos per despeses de procedència diversa, com contempla la darrera proposta del govern, Autònoms PIMEC estima que aquest percentatge ha de ser com a mínim del 15% i revisable segons sectors d’activitat, amb l’objectiu de constituir l’anterior fons de competitivitat.

D’altra banda, sobre els terminis d’implantació, l’entitat considera oportú que sigui progressiu durant el període 2023-2031. Així, la persona pot adaptar l’estructura econòmica de la seva activitat a la nova situació, però fent possible que voluntàriament la persona autònoma apliqui el sistema en un període més curt de temps, especialment en el cas de les rendes més baixes.

Finalment, Autònoms PIMEC ha defensat que la Seguretat Social ha d’assegurar uns mínims de prestacions a les persones autònomes amb uns ingressos inferiors al SMI. També ha demanat aclarir com s’aplica la proposta en els casos dels col·lectius sotmesos al règim de mòduls, o a altres sistemes de càlcul indirecte de rendiments fiscals, i a les persones autònomes que canviaran la seva situació individual en el període transitori.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de la FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Creadors del projecte
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank