7 de cada 10 farmàcies troben el personal que els cal a la borsa de treball de FEFAC. Demana’ns personal!

A la FEFAC estem rebent missatges de companys i professionals que s’ofereixen a col·laborar per incorporar-se com a reforç en l’emergència sanitària per Coronavirus Covid-19, com a personal en les oficines de farmàcia.

La FEFAC vol facilitar aquesta opció com a mesura per a la preservació i assegurament de l’atenció al servei en l’empresa-oficina de farmàcia en favor de la ciutadana en les pròximes setmanes / mesos, per donar resposta a l’alerta sanitària i estat d’alarma decretat a raó dels efectes de la pandèmia.

T’ho separem en funció del Conveni Col·lectiu de cada Província:

A la de Barcelona, mitjançant contractes temporals (a temps complet o parcial) a través del contracte temporal d’obra o servei determinat (durant el temps que duri l’emergència i necessitat de reforç). (Article 15.a Estatut dels Treballadors i Article 10 Conveni Col·lectiu d’Oficines de Farmàcia de Barcelona).

A les de Lleida, Girona i Tarragona, mitjançant contractes temporals (a temps complet o parcial) a través del contracte temporal eventual per circumstàncies del mercat/producció (durant el temps que duri l’emergència i necessitat del reforç). (Article 15.b Estatut dels Treballadors i Art. 9.1 Conveni Col·lectiu d’Oficines de Farmàcia de les províncies de Lleida, Girona i Tarragona).

La contractació d’aquests reforços està sotmesa al compliment de les obligacions legals d’alta i cotització a la SS, com a qualsevol altra contractació de treballadors/es.

El fet de que sigui una ajuda per la causa d’Emergència no modifica cap obligació ni dret i, per tant, cal ser igual de curosos i rigorosos en els procediments com en condicions normals.

Borsa de treball de FEFAC

Abans de crear la borsa d’emergència de professionals, la FEFAC ja oferia el servei de borsa de treball als associats, un dels serveis estrella de l’empresarial. 7 de cada 10 oficines de farmàcia troba el personal que necessita a la borsa de treball de la FEFAC. Necessites personal? Demana’ns currículums!