L’Agència de Salut Pública de Catalunya està definint el Protocol d’actuació davant possibles casos del nou coronavirus (2019-nCoV) que pot afectar a les persones i que s’ha detectat per primera vegada al desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, província de Hubei, a la Xina.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha enviat un missatge de tranquil·litat: “Vull donar un missatge de molta calma a la ciutadania. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) està seguint tota la informació al minut i, de moment, no ha declarat emergència internacional però, a Catalunya, estem del tot preparats per si arribés un cas procedent del territori afectat”.

Nou coronavirus (2019-nCoV)

La font d’infecció està sota investigació. Existeix la possibilitat que la font inicial pugui ser algun animal, ja que els primers casos es van detectar en persones que treballaven en un mercat on hi havia presència d’animals. Alguns coronavirus són virus zoonòtics, cosa que significa que es poden transmetre dels animals a l’ésser humà.

Ara per ara, no existeix cap restricció als viatges ni al comerç amb Xina. Tal com ha avaluat l’OMS el risc en viatgers és molt baix.

Wuhan, lloc relacionat amb el brot

És recomanable, en general, i en especial a la ciutat de Wuhan, evitar el contacte proper amb animals vius o morts, domèstics o salvatges i consumir carn poc cuinada. A més, s’han de mantenir precaucions en cas d’entrar en contacte amb persones de Wuhan que pateixin infeccions respiratòries.

Si en els 14 dies posteriors a la tornada d’un viatge a la ciutat de Wuhan es presenten símptomes respiratoris (tos, mal de coll, febre, sensació de falta d’aire) s’ha de comunicar als serveis sanitaris l’antecedent de l’estància en aquesta ciutat o bé trucar al 061 CatSalut Respon.

Símptomes

Els símptomes més comuns d’aquest coronavirus inclouen tos, mal de coll, febre i sensació de falta d’aire. En casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, dificultat important per respirar, insuficiència renal, i inclús la mort. Els casos més greus, generalment, succeeixen en persones grans o que pateixen alguna comorbiditat com la malaltia cardíaca, malaltia pulmonar o problemes d’immunitat.

Transmissió de la infecció

Per analogia amb altres infeccions causades per virus similars, sembla ser que la transmissió seria a través del contacte amb animals infectats o per contacte estret amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona malalta. Aquestes secrecions infectarien a una altra persona si entren en contacte amb el nas, bilis o boca.

Les dades disponibles fins aquest moment indiquen que podria haver transmissió persona a persona però aquesta via de transmissió seria poc eficient, ja que perquè es produeixi la infecció es necessitaria un contacte directe de les secrecions respiratòries d’un animal infectat o d’una persona malalt amb les mucoses d’una altra persona (nas, boca, ulls). Sembla poc probable la transmissió per l’aire a distàncies més grans d’un metre.

Tractament

Actualment no existeix un tractament específic pel nou coronavirus però sí molts tractaments per controlar els seus símptomes per la qual cosa, l’assistència sanitària pot millorar el pronòstic.

Protecció individual

Les mesures inclouen realitzar una higiene de mans freqüent, especialment després de contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn; evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com tos o esternuts; mantenir una distància d’un metre aproximadament amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda; tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o de roba al tossis o esternudar i rentar-se les mans.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank