El nostre assessor laboral, Perulles & Moya ens ha fet arribar una circular laboral sobre els ERTES, suspensió de contractes i reducció de jornada.

A continuació, trobareu els punts clau d’aquesta circular sobre el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

El Reial Decret-llei estableix una sèrie de mesures en l’àmbit econòmic, social i laboral. La circular se centra en les d’índole laboral per donar suport a empreses i treballadors.

La norma estableix la prioritat, sempre que sigui possible, del teletreball davant la cessació temporal o la reducció de l’activitat.

S’estableixen mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajustament temporal d’activitat per evitar acomiadaments.

La circular informa de quines situacions poden considerar-se jurídicament com a força major als efectes de suspensió de contractes o reduccions de jornades.

Es detalla el procediment a seguir per les empreses en els casos de suspensió de contractes o reduccions de jornada per força major.

S’indica el procediment a seguir en el cas de cooperatives de treball associat i societats laborals.

Es detallen les exempcions de pagament de les quotes empresarials a la Seguretat Social en els casos d’expedients temporals per causes de força major.

S’expliciten les mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reduccions de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, incloent el procediment a seguir.

S’expliquen les prestacions per desocupació a què tenen dret les persones treballadores afectades pels expedients de suspensió de contractes o reducció de jornada.

Es detallen els drets d’adaptació d’horari i reducció de jornada de les persones treballadores per compte aliè que acreditin deures de cura de familiars en circumstàncies excepcionals derivades de les actuacions per evitar la propagació del Covid-19.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de la FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Creadors del projecte
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank