El Departament de Salut ha publicat el següent comunicat en relació al model d'atenció farmacèutica per a les persones que viuen en centres residencials de Catalunya:

El model d’atenció farmacèutica forma part del nou model d’atenció sanitària integrada a les persones que viuen en els centres residencials de Catalunya que té com objectiu millorar l’atenció d’aquestes persones assegurant que es tingui en compte les necessitats, els valors, les preferències de cada individu i garantint la coordinació dels diferents àmbits assistencials que intervenen en l’atenció. Aquest model es basa en els principis de proximitat, d’equitat, de qualitat i de seguretat. En aquest sentit, implica un canvi tant en l’atenció assistencial, com en l’atenció farmacèutica i en el marc avaluatiu.

El model d’atenció farmacèutica que s’està definint vol garantir la qualitat de vida de les persones. Posa l’accent en la proximitat i en la coordinació dels diferents àmbits assistencials, amb els criteris de qualitat, seguretat i eficiència establerts pel Servei Català de la Salut. El model considera que, a més de les activitats pròpies de gestió i control dels medicaments, les activitats clíniques lligades al bon ús dels medicaments i les activitats de gestió del coneixement, contribuirien substancialment en la millora dels resultats en salut, la seguretat i la qualitat de vida. Per desenvolupar les tasques que es deriven, és essencial la integració de la figura del farmacèutic en l’equip multidisciplinar, assegurant una atenció més propera a les persones i centrada en les seves necessitats. En aquest sentit compta amb els recursos assistencials que estan operatius al territori: oficines de farmàcia, serveis de farmàcia d’atenció primària, serveis de farmàcia hospitalaris i centres sociosanitaris.

El nou model d’atenció sanitària integrada es desplega en el marc del Pla Interdepartamental d’atenció, interacció social i sanitària (PIAISS). El PIAISS va néixer amb la finalitat de promoure la creació d’un sistema d’interacció dels serveis sanitaris i socials que contribuís a generar un model d’intervenció global coordinada, amb una mateixa visió de conjunt i centrada en la persona (Acord de Govern 28/2014).

Actualment aquest nou model s’ha presentat en diferents àmbits relacionats amb l’atenció residencial, i està en fase de buscar el consens necessari per part de les patronals, federacions i associacions del àmbits de salut i social, col·legis professionals i societats científiques directament implicades.

Un cop acabada aquesta fase es duran a terme diferents proves pilots, actualment en fase de disseny, d’acord al marc normatiu actualment vigent. Aquests resultats es valoraran abans fer efectiu el desplegament del nou model d’atenció sanitària integrada per a les persones que viuen en centres residencials de Catalunya.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank