Us facilitem les recomanacions del Ministeri de Sanitat a partir de dimarts, 14 d’abril

Tot i que les farmàcies, com a servei essencial hem estat treballant tots els dies donant servei a la ciutadania, a partir de dimarts 14, un cop finalitzat el permís retribuït recuperable vigent les dues últimes setmanes, està previst el retorn a l’activitat de treballadors de molts sectors no afectats pel Reial Decret 463/2020.

Això pot ocasionar la presència de més persones al carrer i als mitjans de transport, per la qual cosa cal extremar les mesures de protecció, en els desplaçaments, per part dels nostres treballadors.

El Ministeri de Sanitat ha editat el cartell informatiu que us adjuntem amb les recomanacions durant els desplaçaments al lloc de treball. És important que tot l’equip de la farmàcia el conegui.