Els ajuts per a treballadors i empreses en ERTO es poden demanar fins al 22 de febrer.

Ha estat publicada al DOGC 8341 15-02-2021 la convocatòria de les Ajudes extraordinàries per als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació de ERTO de les petites empreses, microempreses i cooperatives a Catalunya, el resum i text íntegre de les bases.

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 12:00 hores del dia 15 de febrer de 2021 i fins a les 12:00 hores del 22 de febrer de 2021.

Els ajust els podran sol·licitar directament el treballadors que estiguin  en ERTO al menys un dia entre el 1 i el 31 de desembre 2020 l’enllaç  següent: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inscripcio_ajuts_ERTO?category=&temesNom=Treball