Inici 9 Actualitat 9 Oberta convocatòria CCAM 2023: programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments

Oberta convocatòria CCAM 2023: programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments

22 juny, 2023 | Actualitat, Empresarials, FEFAC, Subvencions

La FEFAC posa a la teva disposició un nou servei de tramitació dels ajuts. Informa’t!

Vols obrir una farmàcia?, t’agradaria realitzar una reforma? Canviar la instal·lació elèctrica? Instal·lar una rampa d’accés? Adequar el tancament de portes automàtiques a la normativa de mesures d’estalvi i ieficiència energètica? Instal·lar un aire condicionat més eficient ? Adaptar un bany per a persones amb mobilitat reduïda?

Quin és l’objectiu de l’ajut?

Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples.

Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat o parades de mercats municipals.

Adequar els establiments de comerç al detall i de serveis a la nova normativa (Reial Decret Llei, 14/2022 d’1d’Agost de Mesures d’estalvi i eficiència energètica), amb la finalitat que aquests disposin d’un sistema de tancament de portes automàtic, per tal d’impedir que aquestes estiguin obertes permanentment.

Enllaç a l’ajut


Persones beneficiàries

Els professionals autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer.


Tipologia d’accions subvencionables


Àmbit 1: recuperació dels locals buits

Despeses derivades de la compra, arrendament o concessió administrativa de locals i de l’ampliació de la
superfície de venda annexionant un nou local.

Àmbit 2: reforma d’establiments

Despeses derivades de la reforma o millora d’establiments comercials i serveis i de parades de mercats
municipals sedentaris i parades de mercats no sedentaris (on la persona sol·licitant n’acrediti la titularitat en

Àmbit 3: adaptació de les portes

Despeses derivades de l’adaptació de les portes de l’establiment a la nova normativa (Reial Decret Llei,
14/2022 d’1 d’Agost de Mesures d’estalvi i eficiència energètica).


Requisits

 • Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 euros.
 • Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros i les concessions administratives corresponents a reformes integrals de mercats municipals.

Àmbit 1: recuperació dels locals buits
En cas de compra, lloguer o autorització d’ús o concessió administrativa, ser la persona titular del contracte
corresponent.
Els establiments s’han de destinar a l’explotació d’alguna activitat de comerç al detall o serveis.
Han de disposar del corresponent permís municipal.
S’acceptaran aquelles sol·licituds amb llicència d’obertura de l’any de publicació de la convocatòria, encara que
el traspàs correspongui a l’any anterior a la publicació de la convocatòria.

Àmbit 2: reforma d’establiments
En el cas de les botigues a peu de carrer i parades de mercats municipals, el sol·licitant n’ha d’acreditar la
titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys (acceptant la possibilitat d’acreditar-la a través de la suma amb
la titularitat anterior si es tracta d’un familiar de fins a 2on grau).
Àmbit 3: adaptació de les portes
Els establiments s’han de destinar a l’explotació d’alguna activitat de comerç al detall o serveis


Quantia de la subvenció

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 euros.


Despeses subvencionables

Àmbit 1: recuperació dels locals buits
Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses
derivades de l’obertura de l’establiment (obres, projectes d’interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions
d’embelliment d’aparadors, etc.).

Àmbit 2: reforma d’establiments
Les despeses derivades de les reformes d’obra menor a l’establiment (parada de mercat municipal sedentari o
botiga a peu de carrer amb titularitat mínima de 5 anys). No es consideren subvencionables ni les despeses de
maquinària ni les de mobiliari.

Àmbit 3: adequació portes

Despeses derivades de l’adaptació de les portes de l’establiment a la nova normativa del Reial Decret Llei,
14/2022 d’1 d’agost de Mesures d’estalvi i eficiència energètica.
En aquest àmbit, s’acceptaran les despeses realitzades des de l’1/8/2022 (data d’entrada en vigor del Reial
Decret Llei, 14/2022 d’1 d’Agost de Mesures d’estalvi i eficiència energètica) i fins a 31 de desembre del 2023.

Criteris de valoració

Es valoraran els criteris següents d’acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts. Per optar
a aquests ajuts, les sol·licituds presentades hauran de tenir una puntuació mínima de 25 punts sobre un total
de 100 punts; en cas contrari s’entendran com a denegades.

Àmbit 1 i 2:
a) Importància que representa l’acció per afavorir o garantir el continu comercial (fins a 50 punts).
b) Nombre d’habitants del municipi de l’establiment a subvencionar (fins a 30 punts). En el cas de parades de
mercats no sedentaris, es tindrà en compte la suma de tots els habitants dels municipis on el titular de
l’activitat té parada.
c) Promoció de projectes que garanteixin la igualtat efectiva entre homes i dones, així com, la diversitat i la
inclusivitat (fins a 10 punts).
d) Grau d’inversió del projecte (fins a 10 punts).

Àmbit 3:
a) Cost de l’actuació
Més de 20.000 euros: 30 punts
De 10.000 a 20.000 euros: 20 punts
Fins 10.000 euros: 10 punts
b) Número de persones treballadores:
Fins a 9 treballadores: 50 punts
De 10 a 49 treballadores: 40 punts
50 o més treballadores: 10 punts
c) Nombre d’habitants del municipi de l’establiment a subvencionar (fins a 10 punts).
d) Promoció de projectes que garanteixin la igualtat efectiva entre homes i dones així com la diversitat i la
inclusivitat: 10 punts

Termini d’execució

L’acció objecte de subvenció s’ha d’executar de manera efectiva durant l’any 2023, de l’1 de gener al 31 de desembre, excepte en l’àmbit 3: Adaptació de les portes (Reial Decret Llei,14/2022 d’1 d’Agost de Mesures d’estalvi i eficiència energètica) del Programa 4 “Programa de suport per a l’obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments i de suport a les parades dels mercats de venda sedentària i no sedentària”, en el qual les despeses poden ser executades des de l’1 d’agost de 2022 fins a 31 de desembre de 2023

Presentació de la sol·licitud

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos del Programa de suport per a la obertura de comerços, de suport a la reforma i millora d’establiments i de suport a les parades dels mercats de venda sedentària i no sedentària comença a les 9:00 hores del dia 22 de juny de 2023 i fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2023.

Enllaç al tràmit


Vols que tramitem la teva sol·licitud? Informa’t sobre el nou servei que la FEFAC ha posat a disposició dels socis per demanar els ajuts

Documentació complementària a la sol·licitud

 • Annex de dades específiques segons model normalitzat
 • Fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment, o de la parada de mercat (prèvia a la realització de les
  accions).
 • Còpia de la llicència d’obertura municipal o documentació equivalent (àmbit 2).
 • En el cas d’accions de recuperació dels locals buits (àmbit 1), còpia del contracte corresponent degudament
  signat.
 • Pressupost detallat de l’actuació.
  0 Comments

  Submit a Comment