El termini de presentació de sol·licitud finalitza el 28 de setembre de 2023

Gràcies a la vicepresidència de Jordi del Cacho, farmacèutic i membre de la Junta de la FEFAC, a la Comissió d’autònoms PIMEC, hem estat plenament informats d’una nova convocatòria online de subvencions per a autònoms, a través del programa “TU+1”.

Aquest ajut pretén fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense assalariats a càrrec, amb la finalitat que aquesta contractació pugui repercutir favorablement sobre el creixement del negoci d’aquests autònoms i millorar l’ocupació. La convocatòria compta amb un pressupost de 15 milions d’euros.

Podran ser beneficiaris els autònoms i autònomes i les societats limitades unipersonals (SLU) quan no tinguin persones treballadores a càrrec. En el cas de les SLU no es podrà sol·licitar una subvenció per la persona física autònoma societària i una altra per la SLU sinó que, únicament, es podrà demanar per a la SLU (explotadora de l’activitat).

També podran ser beneficiaris d’aquest ajut els treballadors i treballadores autònoms amb un o diversos treballadors o treballadores autònoms col·laboradors a càrrec, sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquest o aquests treballadors o treballadores autònoms col·laboradors.

En cap cas poden obtenir la condició de persona beneficiària de la present subvenció: Treballadors/es autònomes econòmicament dependents (TRADE), persones d’alta al règim de professionals autònomes per col·laboració familiar, les societats civils privades i altres societats (a excepció de les SLU).

L’actuació subvencionada consistirà en la formalització d’un contracte de treball indefinit, durant un període mínim temporal de 18 mesos, realitzat a una persona en situació d’atur inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO). El període de contractació subvencionat per aquest ajut és de dotze mesos, però s’ha de mantenir aquesta contractació durant un període mínim temporal de divuit mesos.

Es concedeix un import màxim de fins a 19.745,00 euros per a cadascun d’aquests autònoms o societats limitades unipersonals (SLU) sense treballadors a càrrec que formalitzin un contracte indefinit a jornada completa, o en el supòsit que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, aquest no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball i l’import serà proporcional a la jornada que realitzi el treballador. 

La sol·licitud de la subvenció s’haurà de presentar prèviament a la contractació. El contracte s’haurà de formalitzar com a màxim 2 mesos després de la resolució d’atorgament de la subvenció.

El termini de presentació de sol·licitud finalitzarà a les 15.00 hores del dia 28 de setembre de 2023.

Consulta la informació ampliada a la convocatòria: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=967766

Ordre bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8938/1980265.pdf

Modificació Ordre de Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8938/1980265.pdf

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de la FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Creadors del projecte
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank