Inici 9 Actualitat 9 Cupons ACCIÓ a la indústria 4.0

Cupons ACCIÓ a la indústria 4.0

16 maig, 2023 | Actualitat, Empresarials, FEFAC, AFB, AFET, AFELL, AGFE, Subvencions

Convocatòria 2023, cupons per transformar la teva empresa

Els Cupons ACCIÓ a la indústria 4.0 es subvenciona el cost de la prestació de servei d’assessorament relacionades amb Indústria 4.0 per part de proveïdors que siguin o bé entitats amb el segell TECNIO o bé, persones acreditades per ACCIO en Indústria 4.0 en el moment de presentar la sol·licitud.

Les accions que es poden subvencionar mitjançant aquesta línia d’ajuts són l’assessorament en la implantació Indústria 4.0, per a la contractació de serveis d’assessorament per a la implantació d’actuacions contemplades en el pla de transformació de l’empresa i que permeti la integració de tecnologies i solucions en l’àmbit de la indústria 4.0.

Ajut màxim: 20.000 euros

Els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps.

La convocatòria 2023 dels Cupons ACCIÓ a la indústria 4.0 es pot sol·licitar des del 16 de maig a les 9.00 h.

Proveïdors acreditats

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d’algun d’aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ*:

 • Proveïdors acreditats per ACCIÓ en l’àmbit d’expertesa Indústria 4.0.
 • Entitats acreditades TECNIO.

Troba el teu proveïdor acreditat al Cercador de persones acreditades d’ACCIÓ i/o al Llistat de desenvolupadors TECNIO. Filtra per la categoria que t’interessa per conèixer totes les opcions al teu abast.

Els Cupons a la indústria 4.0 per implantar noves tecnologies permeten la contractació de més d’un proveïdor acreditat.

*Les persones assessores o agents tecnològics TECNIO han d’estar acreditats en el moment de fer la sol·licitud dels Cupons.

Destinataris, condicions i sol·licitud

Aquests ajuts van dirigits a pimes amb establiment operatiu a Catalunya i un mínim de 2 anys de vida a data de publicació de la convocatòria.

La quantia de la subvenció per aquest programa serà d’un màxim de 20.000 euros, sempre que no superi el cost de l’actuació subvencionada.

Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener de 2023 i el 30 de setembre de 2024.

L’empresa beneficiària podrà rebre fins a quatre cupons amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut. D’altra banda, una empresa que se li hagi concedit un Cupó ACCIÓ a la indústria 4.0 -dedicat a la implantació- en la convocatòria anterior, no en podrà rebre un altre per aquesta convocatòria.

Documentació:

Apartats:

Empresa beneficiària :

 • Situació actual
  • Reptes de futur

Servei subvencionable :

 • Descripció del servei i del projecte on s’emmarca
  • Justificació de la necessitat
  • Reptes que pretén resoldre
  • Vinculació amb  el pla de transformació digital d’on deriva l’actuació
  • Descripció de la tecnologia principal i tecnologies associades
  • Resultats esperats, beneficis indicadors

Contactes

Gestió administrativa – sol·licitud (disponible per a qualsevol dubte o incidència en la tramitació electrònica o web): ajuts.accio@gencat.cat

Gestió administrativa – justificació: grupjustificacions@correu.accio.gencat.cat

Gestió tècnica: Industria40.accio@gencat.cat

0 Comments

Submit a Comment