La FEFAC ha elaborat un document on s’explica per què és beneficiós per al sistema públic de salut de Catalunya comptar amb les farmàcies

Les oficines de farmàcia ofereixen una oportunitat beneficiosa per al sistema públic de salut de Catalunya, enfrontant els reptes de manca de recursos econòmics i professionals. Amb un percentatge de recursos destinats al sistema de salut per sota de la mitjana dels països desenvolupats i la manca de professionals, el sistema s’enfronta a tensions i problemes d’accessibilitat.

Per abordar aquests reptes, es requereixen canvis estructurals profunds en el sistema de salut. Una de les transformacions necessàries és trencar barreres i evitar fragmentacions entre nivells assistencials, prestadors de serveis i professionals. En aquest context, les oficines de farmàcia poden ser un recurs valuós.

Les oficines de farmàcia són establiments sanitaris privats d’interès públic distribuïts per tot el territori de Catalunya. A més, tenen una ampla presència que abasta gairebé tota la població. Aprofitar plenament aquest recurs pot tenir beneficis globals per a la ciutadania, els professionals de l’atenció primària i el conjunt del sistema de salut.

Les oficines de farmàcia poden aportar diverses contribucions al sistema de salut públic. Aquestes inclouen:

  • Promoció de la salut i la prevenció de la malaltia
  • Millora de l’accessibilitat i la coordinació assistencial
  • Atenció i el seguiment farmacoterapèutic.

També la participació en programes de cribratge, vigilància epidemiològica, promoció de la vacunació, educació sobre el bon ús dels medicaments i programes de deshabituació tabàquica.

Per fer possible una major participació de les oficines de farmàcia en el sistema de salut és necessari un canvi cultural a nivell polític i administratiu per reconèixer-les com a proveïdors de serveis públics de salut. El CCFC representa les oficines de farmàcia en els aspectes professionals, mentre que la FEFAC agrupa els titulars de les oficines de farmàcia en els aspectes empresarials.

En resum, comptar amb les oficines de farmàcia com a part integral del sistema de salut de Catalunya pot ser beneficiós per a la ciutadania, els professionals i el sistema en conjunt. Per tant, aprofitar les seves potencialitats i establir una col·laboració més estreta pot contribuir a millorar l’atenció sanitària i assolir uns millors resultats de salut.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de la FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Creadors del projecte
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank