Recorda que per votar has d’estar enregistrat

El Departament de Salut ha ampliat el termini per presentar propostes del procés de consulta prèvia al projecte de Decret per a la prestació del servei de seguiment farmacoterapèutic mitjançant un servei personalitzat de dosificació a les farmàcies (SPD).

L’objectiu de la consulta és valorar la possibilitat d’establir un marc normatiu en què es determinin aquelles condicions i requisits que es considerin adients per garantir la prestació del servei per les oficines de farmàcia amb qualitat i seguretat per als seus pacients, avaluar l’àmbit de prestació del servei, si aquest ha de coincidir en l’àmbit geogràfic per la qual va ser autoritzada l’oficina de farmàcia o si escau delimitar el nombre màxim de pacients a fi de garantir la qualitat, l’equitat i accessibilitat al servei.

La FEFAC ha presentat una proposta, a la qual pots donar el teu suport. Les consideracions es realitzen sobre la necessitat de respectar les àrees de salut (ABS) per tal de preservar el model d’ordenació farmacèutica de Catalunya. També de la necessitat de regular l’aplicació dels sistemes automàtics de dosificació a fi i efecte d’assegurar la intervenció del farmacèutic en la dispensació dels medicaments als pacients polimedicats.