1. Inici
  2.  | 
  3. Gestió
  4.  | Eleccions 28 d’abril: permisos als treballadors el dia de les eleccions

Eleccions 28 d’abril: permisos als treballadors el dia de les eleccions

23 abr., 2019 | Gestió, Empresarials, FEFAC, Laboral

L’Assessor respon: què he de saber sobre la participació dels treballadors a les eleccions?

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 8 d’abril ha publicat les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en el procés electoral del pròxim 28 d’abril. Així, observem les consideracions següents:

Persones que treballen

En primer lloc, treballadors que no gaudeixen de descans setmanal. Aquets tenen dret a un permís retribuït no recuperable de, com a màxim, quatre hores. Així, si la jornada del treballador coincideix en quatre o més hores amb l’horari dels col·legis té permís de quatre hores. Si coincideix en més de dos però en menys de quatre, té dret a un permís de dos hores. Si coincideix com a màxim en dos hores no té dret a permís.

Drets de l’empresari

L’empresari, podrà “fixar” l’horari en què, coincidint amb l’horari de treball i d’obertura dels col·legis, el treballador pugui votar. També pot sol·licitar justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral.

Treballadors membres de la mesa electoral o interventors

Els treballadors que no gaudeixin de descans setmanal i acreditin la condició de membres de la mesa electoral o d’interventors tenen dret a un permís retribuït de la jornada completa del dia de la votació. També a un altre corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia posterior. Per tant, el treballador haurà de justificar la seva actuació.

Treballadors que gaudeixin de descans setmanal

Els treballadors que gaudeixin del descans setmanal el dia de les eleccions i acreditin la condició de membres de la mesa electoral o d’interventors, també tenen dret al permís retribuït no recuperable de les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia posterior al de la votació.

Treballadors apoderats

Els treballadors apoderats que el 28 d’abril no gaudeixin de descans setmanal tenen, per tant, dret a permís retribuït no recuperable de la jornada completa per aquest mateix dia.

Possibilitat de canvi de torn

Si algú ha de treballar en el torn de nit en la data anterior a la jornada electoral, l’empresa, a petició de l’interessat, ha de canviar el torn.

Càlcul del salari dels treballadors amb dret a permís

Si el salari a percebre està constituït per prima o incentiu es calcula d’acord amb la mitjana percebuda en els sis mesos anteriors.

Vot per correu

Els treballadors lluny del seu domicili habitual tenen dret a permís retribuït de fins a quatre hores. Així, aquest temps és per formular la sol·licitud per votar per correu. Aquest permís es podrà gaudir des de la data de la convocatòria (5 de març) fins al 18 d’abril.

Informació elaborada per Perulles & Moya:

0 Comments

Submit a Comment