La teva participació, com a farmacèutic, és imprescindible i necessària.

La FEFAC ha elaborat una enquesta sobre l’afectació de la Covid-19 a la farmàcia. Aquest qüestionari té com a objectiu conèixer el grau d’afectació, a nivell sanitari, laboral i econòmic, que la crisi de la Covid-19 ha tingut sobre l’oficina de farmàcia.

Les respostes són anònimes i es tractaran de forma conjunta. Contestar-la t’ocuparà només uns minuts i els resultats seran d’utilitat per poder proposar i implantar mesures que donin resposta a les necessitats de la farmàcia.

La teva participació, com a farmacèutic, és imprescindible i necessària. Des de l’empresarial, t’animem a participar per tal de poder assolir una mostra representativa de respostes que permetin obtenir conclusions vàlides per poder proposar i implantar mesures que donin resposta a les nostres necessitats.

Enquesta de FEFAC sobre l’afectació de la Covid-19 a la farmàcia