El grup de treball es reuneix per abordar els mòduls de prescripció i dispensació de l’e-recepta mèdica privada.

A finals de març, farmacèutics, dentistes i podòlegs van signar un conveni de col·laboració per crear un sistema per evitar la falsificació d’e-receptes privades. Així, l’objectiu és posar en marxa un sistema de validació de la recepta privada en suport paper.

El grup de treball ha realitzat un pilot de l’e-recepta mèdica privada en fictici. Això vol dir una prescripció a un pacient irreal (mòdul de prescripció) i recepció i comprovació (mòdul de dispensació).

En aquesta reunió han participat els responsables de les secretaries generals de metges i farmacèutics, José María Rodríguez i Raquel Martínez, així com el vicepresident del CGCOF, Juan Pedro Rísquez. També ha assistit el personal tècnic de tots els consells generals implicats en el projecte.

Garanties de seguretat i confidencialitat de les dades personals
S’ha realitzat una avaluació sobre els criteris de confidencialitat i protecció de dades personals, conforme a l’exigit pel RGPD. Una anàlisi de la política de protecció de dades per perfilar les mesures de seguretat que assegurin la confidencialitat.