Una de les línies de col·laboració es basa en que cada farmacèutic conegui i pugui tenir contacte amb els seus agents policials de referència en el seu territori

Amb l’objectiu de millorar la seguretat de les oficines de farmàcia, des de la FEFAC hem posat en marxa una sèrie de línies de col·laboració amb el Cos de Mossos d’Esquadra. Aquest treball conjunt es traduirà en una sèrie d’accions de les quals us anirem informant puntualment.

Una de les primeres línies de col·laboració consisteix en reforçar la relació entre els titulars de les oficines de farmàcia i els referents territorials de relacions amb la comunitat i grups de proximitat dels Mossos d’Esquadra, de forma que cada farmacèutic conegui i pugui tenir contacte amb els seus agents policials de referència en el seu territori.

Per aquest motiu, estem treballant conjuntament perquè s’aprofundeixi en aquesta relació i demanem als nostres socis que, en cas de no conèixer ni tenir contacte amb el/s seu/s agent/s de proximitat, ens ho facin saber a través del correu electrònic fefac@fefac.cat per tal de poder traslladar la petició al cos de Mossos d’Esquadra.

Aquesta relació és una de les bases per millorar la seguretat de les oficines de farmàcia i donar resposta a les necessitats o situacions que es puguin produir. En tot cas, recordem que en casos d’emergència, com poden ser un robatori amb intimidació, el canal de trucada és el 112.

També estem treballant per millorar i facilitar els canals de denúncia, així com per transmetre pautes d’actuació per part de la farmàcia. Properament us informarem de les accions empreses i dels avenços assolits en l’objectiu comú de millorar la seguretat i reduir els delictes de què són víctima les farmàcies.