Actualment tenim 26 farmacèutics i 115 auxiliars inscrits a la Borsa d’emergència Covid-19 que volen incorporar-se com a reforç a les farmàcies catalanes

Tarragona: 19 Auxiliars i 1 farmacèutic.

Lleida: 5 Auxiliars i 1 farmacèutic.

Girona: 18 Auxiliars i 2 farmacèutics.

Barcelona: 73 Auxiliars i 22 farmacèutics.

A la FEFAC estem rebent missatges de companys i professionals que s’ofereixen a col·laborar per incorporar se com a reforç en l’emergència sanitària per Coronavirus Covid-19, com a personal en les oficines de farmàcia. L’objectiu de la borsa d’emergència Covid-19 és mantenir els serveis farmacèutics, que s’està demostrant essencials per la societat i el sosteniment d’un Sistema Sanitari de la qualitat del nostre, en uns moments tan i tan complexos.

La FEFAC vol facilitar aquesta opció com a mesura per a la preservació i assegurament de l’atenció al servei en l’empresa-oficina de farmàcia en favor de la ciutadana en les pròximes setmanes / mesos, per donar resposta a l’alerta sanitària i estat d’alarma decretat a raó dels efectes de la pandèmia.

T’ho separem en funció del Conveni Col·lectiu de cada Província:

A la de Barcelona, mitjançant contractes temporals (a temps complet o parcial) a través del contracte temporal d’obra o servei determinat (durant el temps que duri l’emergència i necessitat de reforç). (Article 15.a Estatut dels Treballadors i Article 10 Conveni Col·lectiu d’Oficines de Farmàcia de Barcelona).

A les de Lleida, Girona i Tarragona, mitjançant contractes temporals (a temps complet o parcial) a través del contracte temporal eventual per circumstàncies del mercat/producció (durant el temps que duri l’emergència i necessitat del reforç). (Article 15.b Estatut dels Treballadors i Art. 9.1 Conveni Col·lectiu d’Oficines de Farmàcia de les províncies de Lleida, Girona i Tarragona).

La contractació d’aquests reforços està sotmesa al compliment de les obligacions legals d’alta i cotització a la SS, com a qualsevol altra contractació de treballadors/es.

El fet de que sigui una ajuda per la causa d’Emergència no modifica cap obligació ni dret i, per tant, cal ser igual de curosos i rigorosos en els procediments com en condicions normals.