Actualització a 23 de març en base als darrers documents publicats pel Departament de Salut

La Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) publica una nova versió del document de Bones pràctiques (Pla de contingència) organitzatives per a l’oficina de farmàcia. El document s’ha actualitzat en base als darrers protocols publicats pel Departament de Salut i a les consultes que hem realitzat al Departament sobre dubtes que ens heu plantejat.

Aspectes clau

El document està dividit en 7 punts. El punt 1, “Formeu-vos i informeu-vos” explica que és fonamental que l’equip estigui format i informat sobre el coronavirus i que, per això, cal consultar diàriament la informació disponible a la web del Departament de Salut, els col·legis oficials de farmacèutics i la FEFAC.

El punt 2, “Consciencieu-vos” recorda que estem davant d’un repte sanitari important i que el farmacèutic és un dels professionals sanitaris més accessibles per al ciutadà. Per això, és molt important “actuar amb la màxima professionalitat i voluntat de servei”.

El punt 3 insisteix en el fet que cal actuar segons el protocol Recomanacions per a farmacèutics de farmàcia.

El punt 4 recomana “designar un responsable” per coordinar les actuacions.

El punt 5, elaborar un pla de contingència tenint en compte aspectes com la implicació de tot l’equip, identificar prioritats, garantir una reserva estratègica de mercaderies o productes essencials i estar atents a les comunicacions d’entitats oficials per assegurar l’actualització de tot l’equip.

El punt 6 ajuda a definir els punts crítics: quines activitats a la farmàcia són fonamentals i quines es poden reduir?, necessitat d’ajustar l’escala de l’equip davant d’un eventual absentisme, i quins són els recursos per garantir la resposta de la farmàcia.

El punt 7 detalla els procediments a seguir davant d’un presumpte cas de coronavirus entre els professionals de la farmàcia i també les mesures especials del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions de mesures especials, com que la contingència a complimentar serà sempre la de malaltia comuna. Tanmateix, els efectes econòmics seran els d’accident de treball.