Adjuntem informe de Durán Sindreu, Assessors Legals i Tributaris, sobre protecció de dades personals i el Covid-19

L’informe estableix com s’han de tractar les dades personals, especialment les dades de salut de les persones contagiades per Covid-19 o de les que hagin estat en contacte amb el virus.

També assenyala quines són les obligacions de l’empleador i de l’empleat en relació amb l’eventual contacte que aquest darrer hagi pogut tenir amb el virus, en el marc del dret laboral i de la seguretat i protecció de la salut en el lloc de treball.

Així mateix, es fa referència a la relació amb el client de la farmàcia i l’eventual necessitat de conèixer informació de pacients sobre símptomes o contactes de coronavirus, per tal de protegir la integritat i la salut dels treballadors.