22 d’octubre de 2021 online!

El IV Workshop sobre informació al consumidor en productes alimentaris tindrà lloc el divendres 22 d’octubre de 2021. L’objectiu de la jornada és oferir formació especialitzada als professionals sanitaris i als professionals de la dietètica i nutrició per interpretar l’etiquetatge nutricional dels aliments i begudes. Aquesta és una eina bàsica per a conèixer la composició nutricional i realitzar una opció alimentària saludable.

Recentment hem viscut un increment de notícies relacionades amb l’etiquetatge nutricional, fruit del debat suscitat per la proposta d’harmonització de l’etiquetatge frontal per la Unió Europea.

Si bé el tema ha estat un debat d’actualitat, la realitat és que ens queda un llarg camí per conèixer en profunditat la normativa que regula l’etiquetatge nutricional. També queda molt camí per dotar els professionals d’habilitats específiques que ajudin a assessorar correctament la població.

L’etiquetatge nutricional és una qüestió de salut pública que afecta la salut de la població, i de gran responsabilitat sanitària dels professionals de la nutrició i dietètica.

La direcció acadèmica d’aquest workshop està a càrrec del president de l’Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica, Giuseppe Russolillo, i de Patricio Pérez-Armijo. Patricio és dietista-nutricionista per la Universitat del País Basc (UPV/EHU). Actualment està duent a terme un programa de doctorat en Salut Pública en el departament de Medicina Preventiva i Salut Pública de la UPV/EHU. La seva línia de recerca centrada en l’etiquetatge frontal d’aliments.

Per tot això, l’Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica organitza una jornada de formació especialitzada en informació al consumidor. Comptarà amb un panell d’experts que ajudarà l’actualització de coneixements i a comprendre les novetats suscitades entorn de l’etiquetatge nutricional. A més, es resoldran casos pràctics a partir de preguntes i respostes. L’objectiu és ajudar els professionals a adquirir noves habilitats per a ajudar la població a comprendre millor l’etiquetatge nutricional.

El Workshop té dos grans blocs, un científic, amb investigadors nacionals i internacionals, i un segon més pràctic en el qual participa la indústria alimentària (Eroski, Nestle, Asociación Española de Fabricantes de Zumos (AZOSUMOS), Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL), Fundación Patrimonio Comunal Olivarero (FPCO).