Per Antoni Torres, president de FEFAC

És ben cert que el passat no es pot canviar, però és bo aprendre i treure’n lliçons per aplicar en el futur.

També és del tot cert, que en un entorn com l’europeu que busca l’equiparació de drets, oportunitats i obligacions per fer una societat més social, rica i plural, anar en sentit contrari no sembla la millor opció.

Veiem un exemple del passat. Fets de gran importància i ressò mediàtic que es van donar quan, en ple període d’impagaments, des de PIMEC es va liderar un front de totes les petites empreses i autònoms de l’àmbit sanitari com són farmàcies, ortopèdies, residències geriàtriques i distribució de medicaments. Entre totes, sumàvem 2.000 milions d’euros i era imperiós cobrar-los del Pla de Pagament a Proveïdors de forma immediata. Per assolir-ho, havíem intentat totes les vies possibles i, com recordareu, semblàvem una pilota entre ambdues Administracions, fins que vàrem organitzar un acte davant tots els mitjans de comunicació explicant que havíem arribat al punt límit de solvència i que la sostenibilitat del sector es trencaria si no cobràvem en dos dies.

Vàrem rebre el suport de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM), organització de caràcter nacional fundada i liderada per PIMEC i que agrupa a més de dos milions d’empreses d’arreu d’Espanya, així com de la Cambra de Comerç de Barcelona. Gairebé tothom hi va sumar els seus esforços. Bé, tothom no, com ara veureu.

Òbviament, vàrem demanar també suport a Foment del treball per fer un front més ampli i unitari, donat que també hi havia empreses grans amb problemes de cobrament. La resposta va ser que ells no hi serien, les raons no m‘escau a mi interpretar-les. En el pitjor moment dels petits, els grans no hi estaven interessats. Lliçó a aprendre i apresa!

La conseqüència d’aquella roda de premsa feta a PIMEC, multitudinària i amb molt fort impacte mediàtic, va ser que a les 24 hores cobràvem el deute.

Veiem ara l’exemple europeu. França, Itàlia i la pròpia Unió Europea tenen dues organitzacions independents que representen a les pimes i autònoms d’una banda i a les grans empreses d’altra banda. El motiu és evident. Donat que les grans són el molts casos les que contracten a les petites i mitjanes, els interessos són també en molts casos contraposats i per tant calen estratègies i accions diferents. Tota la contraposició d’interessos s’equilibra mitjançant la representativitat en la defensa de les nostres necessitats, i que només es pot fer si disposem i formem part d’organitzacions independents el més representatives possible.

I ara un exemple històric i social. El mateix succeeix entre sindicats de treballadors i patronals. La seva agrupació eren els predemocràtics sindicats verticals, que per poder fer una societat més justa i equilibrada varen ser substituïts per patronals i sindicats de classe.

L’objectiu d’aquesta divisió és sempre obtenir relacions equilibrades entre les diferents parts mitjançant el diàleg social, una de les potes importants d’una democràcia, per poder representar i defensar els interessos de tots. El diàleg social és sens dubte el que permet als grans països avançar, gràcies a la concertació.

Veiem ara què passa en el món de les organitzacions representatives empresarials.

A Espanya, excepte a Catalunya, les pimes i autònoms estan representades per la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPYME). Aquesta és una organització que depèn de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), que és l’organització empresarial que representa a les grans empreses. Així, doncs, a diferència d’Europa, petites i grans estan sota la mateixa organització, CEOE.

Els autònoms s’agrupen principalment a la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Actualment, ATA està decidida i en procés d’unió a CEOE, fet absolutament legítim, però que no segueix el paral·lelisme europeu en unir a diferents, grans i petits, sota la mateixa organització.

Així doncs, CEOE, ben aviat, englobarà tant a les grans, com les micro, petites i mitjanes a través de CEPYME i també els autònoms a través de ATA. Aquest fet, impensable i inexistent a Europa, deixa en evident inferioritat a les més petites davant de les més grans, en impedir les relacions equilibrades i equitatives entre diferents.

A Catalunya, la situació és ben diferent per raons històriques. Donat que la societat civil té una llarga tradició d’associacionisme, aquí per a les grans empreses existeix Foment del Treball, el que és CEOE a Espanya, de qui també penja FEPIME. El fet diferencial de la resta d’Espanya és que aquí existeixen PIMEC, Patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya, i Autònoms Pimec, que representa els interessos d’aquests. Tant a PIMEC com a Autònoms PIMEC no els uneix cap mena de vincle amb Foment ni amb FEPIME, sent organitzacions absolutament independents.

Pel que fa als autònoms, PIMEC, que és l’organització més representativa de Catalunya, quan l’any 2010 es va mesurar la representació d’autònoms per primera vegada en Espanya, va aportar 144.000 autònoms, dels 440.000 socis que va aportar ATA a escala de tot el país. PIMEC, donat el seu pes dins d’ATA,  ostenta la vicepresidència. A Catalunya, quan es va mesurar la representació d’autònoms, la primera i més important és PIMEC Autònoms, la següent és CTAC, vinculada a UGT, a molta distància en representació de Autònoms PIMEC.

El conflicte del qual darrerament hem informat és l’oposició de PIMEC a la integració d’ATA en CEOE, que entenem provocarà la pèrdua d’equilibri en les relacions entre grans i petites empreses o autònoms.

Aquests exemples mostren la importància de la coherència i posicionament, els companys de camí, i la força que dona pertànyer a organitzacions com PIMEC i Autònoms PIMEC, que ens defensen i ens representen amb idèntic posicionament que el nostre, perquè realment som nosaltres. També ens va demostrar per la via dels fets, amb qui pots comptar quan venen mal dades.  

De la dura experiència relatada a l’inici, neix el perquè des de fa molts anys FEFAC pertany a PIMEC i no a FOMENT ni a FEPIME.

CEPYME, a diferència de l’empresarial espanyola que sí que pertany a CEOE. Aquella decisió, que varen prendre a Juntes de FEFAC anteriors, de no alinear-se amb l’entorn CEOE i de pertànyer a PIMEC i posteriorment participar-hi activament, tant a la Junta directiva de Autònoms PIMEC com a la de PIMEC, ha resultat clarament coherent i encertada tant estratègicament com per els resultats assolits i explica perquè ens oposem a participar d’una integració de PIMEC, via ATA, a CEOE.

Ara, mirant endavant, el més pròxim és l’inici d’un procés de gran importància, l’acreditació de la representativitat de les organitzacions patronals amb caràcter de més representatives. És un fet molt important per a tots els petits, però encara més per als autònoms com nosaltres, que som dels més petits, els farmacèutics titulars, no importa la mida de la farmàcia, ni si té empleats o no, perquè parlem de reivindicar els drets dels autònoms, com per exemple el recentment assolit, dret a la baixa per maternitat sense perdre cotització, dels que sí que gaudien la resta de treballadors per compte d’altri.

Només la pressió, el diàleg i estar aplegats, per tant, la tasca de representació i negociació des d’organitzacions independents, assoleixen resultats i relacions equilibrades, justes i equitatives.

Cal respectar els legítims interessos dels grans i ser conscients que en el món empresarial podem tenir tots un tant per cent molt important de punts i interessos en comú, però també tenir molt clar, que per poder defensar els interessos que no tenim en comú i que en molts casos són contraposats, com per exemple, energia, compra pública, pagaments, etc. necessitem estar tots ben representats, perquè a més aquesta és una de les vies per gaudir d’una societat justa, pròspera i amb capacitat de creixement.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank