Barcelona, 23 març de 2018.- En els últims anys, diverses administracions autonòmiques han decidit que la prestació farmacèutica a centres socioresidencials es realitzi des d’altres punts sanitaris diferents de les oficines de farmàcia. A Catalunya, el Servei Català de la Salut (CatSalut) aspira a implantar un model basat en el consens entre tots els actors implicats per tal d’oferir l’atenció farmacèutica a les persones residents en aquests centres.

Segons la normativa estatal (Reial Decret-llei 16/2012), el subministrament dels medicaments a les residències que tenen més de 100 llits ha de ser realitzat per un centre hospitalari o servei de farmàcia propi, mentre que, en els centres que tenen un número inferior, queda a criteri de la comunitat autònoma permetre que es realitzi o no des de les oficines de farmàcia, sent aquest àmbit el que l’Administració desitja incidir ara mateix.

La Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) treballa perquè, en el nou model d’atenció sanitària integrada, la responsabilitat de la prestació sigui de l’oficina de farmàcia, per la proximitat del farmacèutic amb el resident i per respecte a la seva llibertat d’elecció.

FEFAC valora adequat un model de proximitat, organitzat per àrees bàsiques o sectors sanitaris, orientat a la qualitat de l’atenció farmacèutica i integrat en l’atenció sociosanitària dels residents, amb normes i protocols consensuats amb el farmacèutic comunitari que potenciïn el seguiment i compliment terapèutic, així com un ús racional i segur del medicament.

Per tal de garantir que els residents reben la millor atenció i que el servei és cost-eficient, el model ha d’estar integrat en la cadena sanitària i el farmacèutic d’oficina de farmàcia ha de desenvolupar un paper central, per la seva proximitat, experiència i acreditació.

Així, FEFAC considera que correspon a les farmàcies comunitàries ser l’eix central d’aquest servei a centres socioresidencials, complint amb les normes actuals d’ordenació de la dispensació de medicaments i respectant tant l’autonomia i preferències de l’individu com la legislació autonòmica i estatal vigent d’ordenació farmacèutica. L’usuari ha de poder escollir en quina oficina de farmàcia desitja rebre la seva medicació, sense crear diferències en la prestació en funció del centre residencial en què es troba.

FEFAC considera fonamental la voluntat de dissenyar per consens entre l’Administració, els representats de les farmàcies i la resta d’actors, un nou model basat en tot l’anterior, amb la finalitat de garantir que els residents reben la millor atenció, i amb una racionalització dels recursos.

Actualment, la Federació empresarial manté converses amb els responsables de l’Àrea de Farmàcia del CatSalut, amb el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (CCFC), així com amb la resta d’actors, per arribar a un acord en el disseny de les proves pilot conformes a la normativa vigent, abans de dur-les a terme i amb l’objectiu de planificar un nou model de prestació farmacèutica a residències acord a les valoracions del seus resultats i que satisfaci a residents, farmàcies, residències, Administració i la resta d’actors.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank