Permetre l’accés a l’historial farmacoterapèutic dels pacients suposaria un impuls a la integració de l’oficina de farmàcia en el sistema

La Proposició de Llei de coordinació de la farmàcia assistencial per a la millora del sistema de salut impulsada per Ciutadans ha estat molt ben rebuda pels representants de la farmàcia a Catalunya, segons recull avui Diariofarma. Així, des de FEFAC, es valora molt positivament el fet que els farmacèutics puguin accedir a dades de l’historial farmacoterapèutic dels pacients, doncs suposa una oportunitat per realitzar una aportació més rellevant en el sistema sanitari per a la millora de la salut.

En cas de portar-se a terme la iniciativa, contribuiria al reconeixement del rol assistencial de la farmàcia comunitària dins el sistema de salut. Integrar-se en ell de manera efectiva i formar part dels equips multidisciplinars de salut també exigirà als farmacèutics més responsabilitat com a col·lectiu. “És quelcom que hem d’enfrontar si veritablement volem que se’ns valori per les nostres competències sanitàries i científiques”, afirma el president de la Societat Espanyola de Farmàcia Comunitària (SEFAC), Jesús Gómez.

La secretaria del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, Pilara Gascón, explica que estan satisfets amb la iniciativa perquè “podria contribuir a reconèixer les actuacions assistencials del farmacèutic com a agent sanitari integrat en el sistema”.

Entre els beneficis de poder accedir a la història clínica del pacient, es troba la millora de la seguretat i l’augment de l’adherència, evitant errors de medicació, interaccions, reaccions adverses, etcètera. A més, segons afirma Antoni Torres, president de FEFAC, aquesta intervenció pot facilitar, per exemple, les prescripcions repetides, que permeten que pacients controlats mèdicament rebin el seu tractament durant un temps determinat des de l’oficina de farmàcia, sense necessitat d’anar a la consulta mèdica.

El que demanda la farmàcia és accedir a la informació necessària per millorar l’abordatge integral dels pacients, sempre amb el consentiment d’aquests i en coordinació amb la resta de professionals, recorda Gómez. A més, els farmacèutics tenen accés a molta informació sobre els medicaments que està prenent el pacient, els que no requereixen de prescripció i els de receptes privades, i si això es compateix pot redundar en benefici de la salut.

Les organitzacions del sector també incideixen en la idea que la Proposició de Llei s’hagi elaborat amb les seves aportacions, fet valoren.

Font: Diariofarma