Representants de l’Administració i de l’oficina de farmàcia, entre els que es trobava el president de FEFAC, Antoni Torres, es van reunir el 2 de juny a Vigo, a la III Jornada Farmacèutica del Col·legi de Farmacèutics de Pontevedra, amb l’objectiu de debatre sobre la innovació i la integració de la farmàcia.

Els medicaments innovadors i els biosimilars com a repte de futur va ser l’eix de la jornada, així com el compromís de la farmàcia a l’hora de donar resposta a les necessitats dels pacients, i en aquest punt es va comptar amb els presidents de diverses associacions de pacients com la de diabetis, malalties rares, Alzheimer o malalties neuromusculars.

El president del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos (Cgcof), Jesús Aguilar, destacà la necessitat de no basar-se únicament en criteris econòmics a l’hora de decidir si un medicament es distribueix a través de l’oficina de farmàcia o altre canal. També va fer èmfasi en el paper del farmacèutic comunitari com a aliat del sistema sanitari, aportant eficiència i millora de la salut. Per la seva banda, la presidenta del COF de Pontevendra, Alba Soutelo, reivindicà el rol de la farmàcia comunitària, fent un repàs a les aportacions de la farmàcia gallega.

El secretari general de la Conselleria de Sanitat de Galícia, Alberto Fuentes, va reconèixer aquesta aportació, que es veurà incrementada amb el nou concert farmacèutic gallec, que donarà més estabilitat al sector. Pel que fa al discurs del secretari general de Sanitat del Ministeri, Javier Castrodeza, va incidir en el paper de les farmàcies en la fragilitat social i cronicitat. Va afirmar confiar en la col·laboració sostenible entre el sector i l’Administració, i assenyalà la necessitat d’una major coordinació, millora del compliment, interoperabilitat i incorporació de la innovació terapèutica. També va remarcar el treball consensuat que es realitza amb el Cgcof, amb l’objectiu de dotar al sistema de sostenibilitat, eficiència i professionalitat i com s’impliquen les farmàcies en la dispensació de les innovacions terapèutiques.

En la seva intervenció, la cap del Servei de Farmàcia de l’EOXI de Vigo, Guadalupe Piñeiro, va assenyalar que el farmacèutic d’hospital ha d’actuar com la unió transversal entre l’equip assistencial hospitalari, l’atenció primària, els serveis sociosanitaris i la farmàcia comunitària.

Pel que fa als biosimilars, Regina Múrquiz, directora general de l’Associació Espanyola de Biosimilars (BioSim) va explicar les particularitats d’aquests medicaments, que es centren en que la prescripció es realitza per marca, que la dispensació no és substituïble i que la intercanviabilitat de marca a biosimilar és potestat del metge. Va destacar que un biosimilar és un medicament biològic aprovat per la Unió Europea, amb estudis de comparabilitat amb el biològic original entre els que cal remarcar els d’eficàcia clínica.

Sobre els medicaments hospitalaris, el president del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, Jordi de Dalmases, incidí en la necessitat de revertir la situació dels medicaments classificats com a reserves singulars per restringir la seva dispensació als serveis de farmàcia hospitalària. Opina que el repte no és només el medicament en sí, sinó que existeixi una equitat i una actualització professional a través de la formació, així com els costos que implica la millora i manteniment del benestar.

Pel que fa a la integració de l’oficina de farmàcia en la societat, Jesús Gómez, president de la SEFAC, explicà que, segons una enquesta, només el 9% de pacients veuen en les oficines de farmàcia un centre sanitari, quan la legislació estableix que la seva primera missió és la sanitària. També va destacar el valor que suposa que un de cada tres usuaris surti de la farmàcia sense haver comprat res i havent rebut un consell sanitari.

Respecte els medicaments d’aportació reduïda, considera que el pagament de 4,23 euros que realitza el ciutadà per la dispensació a oficina de farmàcia és molt inferior al cost real que representen el temps invertit, el transport o les hores de treball perdudes per acudir a la farmàcia hospitalària. Gómez va remarcar que el sistema públic no es pot permetre no comptar amb l’oficina de farmàcia.

En el debat també va participar Francesc Pla, director de El Farmacéutico, que considera que la integració de la farmàcia és difícil, essent més factible la millora de la coordinació, doncs hi ha una xarxa suficient de farmàcies com per, conservant l’essencial, es puguin diferenciar entre elles segons les necessitats de l’entorn.

Félix Rubial, gerent de l’Estructura Organitzativa de Gestió Integrada de Vigo, va esmentar els requisits que l’Administració valora per concertar serveis, que són si disposa de professionals per desenvolupar-los internament, si pot pagar l’externalització i a quin preu. Sobre les activitats a desenvolupar a les farmàcies, el president de SEFAC afirmà que, en programes de prevenció i cribratge, l’oficina de farmàcia resulta molt cost-eficient.

FEFAC felicita al Col·legi de Farmacèutics de Pontevedra pel poder de convocatòria, el nivell de les taules de debat i l’excel·lent organització de la Jornada.