El Bufet Perulles & Moya ha publicat la seva circular sobre les mesures de prevenció al treball en el període actual de fi de l’estat d’alarma i fase de represa o “nova normalitat”.

En el seu moment ja us vam informar de les mesures incloses en el Reial decret-llei 21/2020 que definia el marc d’actuació en l’anomenada “nova normalitat”.

En l’àmbit laboral, i a banda de les obligacions ordinàries en matèria de prevenció de riscos laborals i aquelles pròpies de casa sector, l’esmentada norma establia les següents obligacions empresarials, que ara ens recorda la circular de Perulles & Moya:

  • Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres de treball, d’acord amb els protocols que s’estableixin en cada cas.
  • Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.
  • Adaptar les condicions de treball, inclosa l’ordenació dels llocs de treball i l’organització dels torns, així com l’ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal mínima d’1,5 metres entre els treballadors. Quan això no sigui possible, s’ha de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc.
  • Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.
  • Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i la potenciació de l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible.

La circular ens informa ara que, per tal de garantir el compliment d’aquestes mesures, el Govern va aprovar un nou Reial decret-llei, el 26/2020, que modifica el règim d’infraccions i sancions inicialment previst, tipificant i qualificant com a greus els incompliments empresarials respecte d’aquestes obligacions de prevenció. També s’habilita els funcionaris encarregats de vigilar el compliment d’aquestes mesures.

En la circular pots consultar el detall d’aquesta habilitació i les sancions previstes.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank