El pròxim dia 7 de març venç el termini perquè les empreses amb més de 150 treballadors
dipositin els seus Plans d’Igualtat en el Registre de Plans d’Igualtat de les Empreses, donant així
compliment al Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia d’igualtat de tracte
i oportunitats entre dones i homes en la feina i l’ocupació.

Plans d’Igualtat

Un Pla d’Igualtat ha de recollir informació sobre la composició per sexe de les seves plantilles i sobre els salaris que reben homes i dones en l’organització. Amb caràcter previ a l’elaboració cal fer un diagnòstic negociat amb la representació legal de les persones treballadores.

Segons el Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març, els Plans d’Igualtat han de contenir un “conjunt ordenat de mesures avaluables dirigides a remoure els obstacles que impedeixen o dificulten la igualtat efectiva de dones i homes” entorn de les següents matèries: procés de selecció i contractació, classificació professional, formació, promoció professional, condicions de treball, inclosa auditoria salarial entre dones i homes, exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral, infrarrepresentació femenina, retribucions, prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

En el suposat cas en què l’anàlisi reflecteixi una situació de desigualtat per gènere, s’haurà d’incloure un pla de com pensa l’organització corregir aquestes diferències a curt termini, han de recollir-se aquelles mesures concretes que s’implementaran per a esmenar aquesta situació de desigualtat.

Per a l’efectivitat i entrada en vigor de totes les mesures anteriors es va establir un període transitori a comptar des del 7 de març de 2019 en funció del nombre de persones treballadores de les empreses:

De 151 a 250 treballadors 1 any des de la data – 07/03/2020
De 101 a 150 treballadors 2 anys des de la data – 07/03/2021
De 50 a 100 treballadors 3 anys des de la data – 07/03/2022

La Direcció General d’Igualtat ofereix informació i assessorament sobre com ha d’elaborar-se un Pla d’Igualtat. Posa a la disposició de les empreses eines per a elaborar el diagnòstic, el disseny i el seu posterior seguiment i avaluació, així com el Registre Públic de Plans d’Igualtat.

No complir amb aquestes obligacions, segons s’estableix en l’Estatut dels Treballadors, pot donar lloc a sancions econòmiques. La no elaboració o la no aplicació dels Plans d’Igualtat es considera una infracció molt greu. Les multes poden oscil·lar entre 6.251€ i 187.515€, a més de la imposició d’una altra mena de sancions:

  • Pèrdua automàtica de les ajudes, bonificacions i beneficis derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació.
  • Exclusió automàtica de l’accés a aquests beneficis per un període de sis mesos.

Les empreses que no tinguin un Pla d’Igualtat o que no el compleixin no podran contractar amb l’Administració Pública, en compliment de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Consultoria i Estudi Legal. Bufet Advocats, S.L.P.
José Manuel Moya
Advocat

Notícies relacionades

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank