Des del passat 1 de juliol de 2019, totes les comunitats autònomes cobren les bosses de plàstic, segons el el Reial decret 293/2018 sobre reducció de consum de bosses de plàstic. Les farmàcies també, com a establiments comercials del territori estatal.

El preu va dels cinc als 15 cèntims d’euro, en funció del gruix de la bossa, segons el preus orientatius recomanats en el reial decret.  A més, s’ha d’informar al consumidor del preu de la bossa, exposant-lo al públic en un lloc visible i incloent una referència alc ompliment de les obligacions establertes en la normativa.

Quines bosses esc obren des de l’1 de juliol de 2019?

Totes, excepte les molt lleugeres (inferior a 15 micres) i les de plàstic amb gruix igual o superior a 50 micres amb un percentatge igual o major al 70% de plàstic reciclat (els comerciants han de disposar de documentació proporcionada pel fabricant que acrediti el percentatge).

Què passa a partir de l’1 de gener de 2020?

A partir de l’1 de gener de 2020 es prohibirà la venda de bosses de plàstic fragmentables i les bosses de plàstic de gruix igual o superior a 50 micres hauran de contenir un percentatge mínim del 50% del plàstic reciclat.

A partir de gener de 2021 es prohibirà la venda de bosses de plàstic lleugeres i molt lleugeres, excepte si són de plàstic compostable.

Tipus de bosses de plàstic al mercat

La normativa defineix “bosses de plàstic” com a “bosses, amb nansa o sense, fetes de plàstic, proporcionades als consumidors en els punts de venda de béns o productes, inclosos la venda online i entrega a domicili” i els tipus de bosses:

  • Bosses de plàstic lleugeres: són les que tenen un gruix inferior a 50 micres.
  • Bosses de plàstic molt lleugeres: són les que tenen un gruix inferior a 15 micres, necessàries per raons d’higiene, o que se subministren com a envàs primari per a aliments a granel (fruita, llegums, carn, peix…) quan el seu ús contribueix a prevenir el desaprofitament d’aquests aliments.
  • Bosses de plàstic fragmentable: són les fabricades amb materials plàstics que inclouen additius que catalitzen la fragmentació del material plàstic en microfragments.
  • Bosses de plàstic compostables: són les que compleixen els requisits de la norma europea vigent EN 13432:2000 “Envasos i embalatges. Requisits dels envasos i embalatges valoritzables mitjançant compostatge i biodegradació. Programa d’assaig i criteris d’avaluació per a l’acceptació final de l’envàs o embalatge”.