Amb relació amb la comunicació de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) sobre ISDIN Fotoprotector Pediatrics Transparent Esprai SPF 50+ en les seves presentacions wet i no wet, ISDIN assenyala:

  • ISDIN és una companyia innovadora i l’empresa líder del mercat espanyol de fotoprotecció, que sotmet tots els seus productes a les proves més exigents per garantir la seva seguretat, qualitat i eficàcia.
  • El producte al·ludit és completament segur per a la salut humana i el seu valor de protecció queda avalat pels diferents estudis independents realitzats sota estàndards establerts a escala europea i mundial, així com per les dades de cosmetovigilància del mateix producte, sense que hi hagi hagut queixes o informes de danys per part dels consumidors des del llançament del producte, tal com l’Aemps reconeix en la seva nota publicada amb data 16 d’octubre.
  • L’Aemps, en la seva nota informativa de 8 de juliol de 2019, va indicar que el producte era segur i que el seu etiquetatge i nivell d’eficàcia eren correctes. Això va ser ratificat a més per altres autoritats sanitàries europees.
  • En aquesta mateixa nota informativa, l’Aemps va reconèixer que podia existir variabilitat entre els resultats de valor SPF obtinguts en les proves dels diferents laboratoris independents, per discrepàncies metodològiques en l’aplicació dels mètodes de mesurament. Un assumpte conegut pel sector i analitzat pels experts, que torna a quedar patent en la recent comunicació pública de 16 d’octubre.
  • Per tal d’evitar incertesa i controvèrsia en l’etiquetatge per part dels consumidors i les autoritats, l’Aemps ha manifestat que continuarà treballant per a disposar d’un mètode de referència per a la mesura de la protecció solar, en la qual han de col·laborar el Comitè Internacional encarregat de la determinació d’aquests estàndards juntament amb la indústria.
  • ISDIN ja s’havia ofert a les autoritats a col·laborar en la revisió i actualització dels mètodes de mesurament de fotoprotecció (elaborats fa una dècada), tenint en compte l’evolució del progrés tècnic i científic i l’aparició de formulacions galèniques noves i innovadores i més beneficioses per a la salut del consumidor i el medi ambient.
  • L’Aemps ha pogut comprovar la disposició de la companyia a col·laborar amb les autoritats sanitàries perquè no existeixi cap mena d’incertesa en l’etiquetatge i en aquest sentit ISDIN procedirà de manera voluntària a retirar el producte afectat en el mercat.
  • Entretant no s’aconsegueixi una solució en l’àmbit sectorial, ISDIN ha treballat en una nova formulació del mateix producte que supera les discrepàncies de metodologia dels estudis dels laboratoris independents, i que serà posada aviat en el mercat.
  • ISDIN, una vegada més, reitera el seu compromís i garanties de qualitat, veracitat i seguretat de tots els seus productes, la qual cosa li ha portat a la seva posició de lideratge en productes de fotoprotecció, gràcies a la confiança de consumidors i professionals de la salut.

Font d’informació: Isdin. 16 d’octubre.

NOTÍCIES RELACIONADES