El BOE publica avui una Resolució del Ministeri de Sanitat que fixa nous preus màxims de venda de gels i solucions hidroalcohòliques.

En concret, la Comissió interministerial de preus dels medicaments ha fixat els següents imports màxims de venda al públic:

Antisèptics de pell sana autoritzats per l’AEMPS:

Fins a 150 ml: 0,032 €/ml

De 151 fins a 300 ml: 0,023 €/ml

De 301 fins a 1.000 ml: 0,015 €/ml

Gels i solucions hidroalcohòliques autoritzades temporalment per l’AEMPS: es revisen a l’alça els preus màxims dels formats de menys de 150 ml i d’entre 150 i 300 ml, que queden fixats en:

Fins a 150 ml: 0,025 €/ml

De 151 fins a 300 ml: 0,021 €/ml

Per als formats de 301 fins a 1.000 ml es manté el preu màxim fixat anteriorment de 0,015 €/ml.

Tots aquests imports són preus finals incloent l’IVA o, en el seu cas, l’IGIC corresponents.

Aquests nous preus entraran en vigor demà.

Notícies relacionades

El Govern de l’Estat fixa un preu màxim de 0,96€ per a les mascaretes quirúrgiques

Quins gels i solucions hidroalcohòliques tenen un preu màxim fixat?