A partir de l’1 de juny de 2021

La nova factura elèctrica va entrar en vigor l’1 de juny de 2021. Afecta a tots els consumidors d’electricitat.

Quins són els canvis principals?

Tots els consumidors passen a tenir un peatge amb discriminació horària en termes de potència i energia. Això vol dir que el preu serà diferent segons l’horari de consum (punta/valle/llano).

Augmenta la diferència de preus entre els periodies de punta i valle, tant de potència com d’energia. Es facilita la recàrrega nocturna del vehicle elèctric.

Què ha de fer el consumidor?

El consumidor no ha de fer res. El nou peatge s’assigna de manera automàtica. No obstant això, el consumidor pot adaptar les potències contractades i les pautes de consum per aprofitar els avantatges de la nova estructura de peatges.

Com afecta el consumidor domèstic?

La potencia se diferencia en dos periodos.

El consumo se diferenciará en tres periodos

Com afecta a una pyme?

PYMES connectades a baixa tensió (actual 3.0 A) i mitja tensió (actual 3.1 A)

PYMES (tarifes 3.0A y 3.1A)

  • La principal novetat és que es passa d’una diferenciació de preus de tres a sis periodies, tant en potència com en energia.
  • Tots els dies laboralbes tenen els mateixos periodes, tot i que els preus difereixen en funció de la temporada de l’any.
  • Dissabtes, diumentes i festius estan inclosos en el period e de valle.

Nuevos periodos horarios para las tarifas 3.0 A y 3.1 A (península):

Nuevos periodos horarios para las tarifas 3.0 A y 3.1 A (península)

FONT D’INFORMACIÓ: COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA