El nostre assessor fiscal Buxaderas ens ha fet arribar la següent nota informativa, en relació a les novetats en matèria tributària aprovades pel RD-llei 19/2020, de 26 de maig

  • S’amplia a 4 MESOS el termini de no meritació d’interessos de demora pels ajornaments especials pe causa de la COVID-19 sol·licitats en les declaracions tributàries trimestrals del Primer Trimestre 2020.

Recordem que inicialment aquests ajornaments, concedits per un període màxim de 6 mesos, tenien fins als tres primers mesos com període sense meritació d’interessos. Amb el nou Real Decret-Llei el període de no meritació d’interessos d’aquests ajornaments especials s’allarga fins a 4 mesos.

  • Respecte a l’Impost de Societats no s’altera el termini per la seva autoliquidació, de manera que seguirà sent de 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu, de manera que les societats que tenen el tancament de l’exercici social coincidint amb l’any natural, aquest termini finalitzarà el 25 de juliol de 2020.

No obstant això, el REAL DECRET-LLEI 19/2020 introdueix la novetat que si a 25 de juliol de 2020 l’entitat no ha aprovat els comptes anuals, la declaració de l’impost es farà amb les “comptes anuals disponibles” amb la comptabilitat portada segons Codi de Comerç.

Si finalment els comptes aprovats són diferents a els utilitzats per la confecció de la declaració de l’Impost de Societats, l’entitat presentarà una nova declaració, amb termini per fer-ho fins a 30 de novembre 2020, com a màxim, i amb meritació d’interessos de demora.

També informem que a la RESOLUCIÓ DE 20 DE MAIG DE 2020, per la qual  es prorroga l’estat d’alarma, s’adopta la següent mesura:

  • A partir del dia 1 de juny de 2020 s’aixeca la suspensió dels terminis administratius acordats a l’aprovar-se l’estat d’alarma (dia 14 de març) i, per tant, i amb efectes 1 de juny el còmput dels terminis administratius es reprendrà a partir d’aquesta data.

Barcelona, 2 de juny 2020.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank