Les tres entitats han presentat un manifest sobre la compra pública i insten l’Administració a garantir la demanda per mantenir les cadenes de contractació

PIMEC, la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM) i la Plataforma Pimes han presentat el manifest conjunt titulat “La contractació pública davant la situació post Covid” amb l’objectiu de donar a conèixer els problemes i les mancances de la compra pública, principal motor de l’economia, fonamental per garantir l’activitat de les empreses.

Les tres entitats han posat de manifest que a Espanya la contractació pública representa aproximadament el 18% del PIB. També que nombrosos col·lectius han anat alertant de problemes com a lots de gran volum, morositat en cascada, relacions desiguals entre contractistes i subcontractistes, falta de liquiditat de contractistes i subcontractistes, entre altres. Davant aquesta situació, consideren que les administracions públiques i els governs tenen tres reptes: garantir el flux de caixa i de cobrament per assegurar els circuits de pagament; garantir la demanda per a mantenir les cadenes de contractació pública i afrontar la divisió dels contractes en lots, siguin sectorials o per volum.

En la seva intervenció, el president de la PMcM i secretari general de PIMEC, Antoni Cañete, ha assegurat que els problemes de les empreses proveïdores de contractes públics, sobretot de les empreses subcontractistes, s’han agreujat, tant per la paralització de l’activitat, com per les mesures preventives que governs i empreses contractistes prenen davant un futur incert. Es concreten els retards i les anul·lacions de pagaments, augmentant el nivell de morositat, i es manté una bossa de deute acumulat. “Això provoca que moltes empreses subcontractistes hagin de recórrer a finançament ICO per a cobrir les factures no cobrades”, ha apuntat. Per això, considera que les Administracions “han de garantir el pagament dels seus deutes a tot el circuit d’aprovisionament per a impedir la ruptura de la cadena de pagament”. I ha afegit que els governs “han d’obligar al fet que els grans contractistes paguin als seus proveïdors subcontractistes dins del termini legal”.

Per part seva, el vicepresident de Plataforma Pimes, Josep Tres, ha exposat que la caiguda de la demanda del sector privat “afectarà severament moltes pimes” i considera necessari garantir que una part de la demanda pública es cobreixi per aquestes empreses. En aquest sentit, ha afirmat que això és possible dividint els contractes en lots: per especialitat sectorial, per territori o per volum del contracte.

A més, ha defensat que la divisió per lots suposa que un major nombre d’empreses puguin concórrer a una oferta: per a lots més petits la solvència econòmica requerida és menor, incrementant-se el nombre de possibles oferents i possibilitant que l’administració obtingui millors condicions per a l’execució del contracte. “És important que la fórmula de valoració econòmica no exclogui de per si mateix la valoració adequada de l’informe tècnic”, ja que la legislació permet limitar el nombre de lots pels quals pot competir una empresa i, fins i tot, limitar el nombre d’adjudicacions.

Font d’informació: PMcM