El Reial decret 34/2020 amb mesures urgents en matèria tributària així ho estableix

Els professionals autònoms i les petites i mitjanes empreses amb deutes no hauran de comunicar l’inici d’un procés de concurs de creditors. Fins i tot s’ha comunicat al jutjat negociacions amb les seus creditors. Així ho planteja el Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària.

Aquesta norma va entrar en vigor el passat 18 de novembre i es mantindrà activa fins al 14 de març de 2021. El Reial decret llei 34/2020 també especifica que, fins al 14 de març de l’any 2021, els jutges tampoc admetran sol·licituds de concurs presentades a partir del 14 de març d’aquest any 2020.

Font d’informació: Cinco Días