Aquest Pla, que ha tingut en compte les recomanacions de les entitats del sector, regula aspectes com ara les visites de familiars o l’acceptació d’ingressos

El Departament de Salut ha elaborat un Pla per garantir la màxima prevenció per evitar contagis en la població resident durant les diverses fases del Pla de desconfinament. Aquestes recomanacions fan referència sobretot a quatre aspectes com ara les visites de familiars, l’acceptació d’ingressos, la recuperació de l’activitat interna dels centres, així com criteris generals d’aïllament i sectorització.

En relació a les visites de familiars es fan les recomanacions següents per possibilitar les visites de familiars als centres, segons la zona de desconfinament on estiguin aquests equipaments:

  • Fase 0: priorització de les visites d’acompanyament i suport al final de vida.
  • Fase I: afegir la priorització de les visites de residents en situació de descompensació de malaltia crònica.
  • Fase II: generalització de visites a tot tipus de residents.
  • Fase III: visites de familiars en zones exteriors del centre residencial.

Les visites es poden fer a totes les persones que viuen en residències considerades com a netes, o en les que tinguin un sector considerat com a net totalment sectoritzat, de forma prioritària; i en segon lloc, als residents sense malaltia que estiguin en centres residencials afectats, però en situació estable. No es permetran visites als centres que encara no mostrin un control adequat de la infecció, segons criteri de Salut Pública.

Per això, la consellera Alba Vergés ha explicat que el Departament de Salut ha classificat les residències en verdes, taronges i vermelles. Les primeres són residències sense contagi i que han garantit els circuits, aïllament i la sectorització dels espais per fer segures les visites o readmetre usuaris; les segones, estan en fase d’acabar d’aplicar les mesures recomanades i poden tenir encara alguns residents amb Covid19; i les vermelles, són els que tenen un elevat nombre d’usuaris contagiats i encara no tenen finalitzat el pla de sectorització i altres mesures recomanades.

A Catalunya ja hi ha 472 centres classificats com a verds, tot i que encara s’està acabant d’enllestir aquesta primera avaluació. Així mateix, fins ara s’han classificat 392 centres amb el nivell taronja i 103 amb vermell. Un total de 87 centres encara estan pendents de classificar:

REGIÓ SANITÀRIAVERDATARONJAVERMELLAPENDENT DE VALORAR
ALT PIRINEU i ARAN122– – 
BARCELONA CIUTAT79164191
CAMP DE TARRAGONA4214– 4
CATALUNYA CENTRAL374958
GIRONA6425221
LLEIDA1412541
METRO NORD130632930
METRO SUD8257232
TERRES DE L’EBRE126 – –
Total general47239210387

Habilitar les visites té com a objectiu donar suport emocional, però en una situació d’alt risc s’han de minimitzar al màxim els riscos que implica l’entrada de persones alienes a la institució i possibles vectors de contagis. Es recomana doncs una visita setmanal per resident, que el familiar sigui sempre el mateix i que la durada de la visita no sigui superior als 30 minuts.

Els familiars o la persona que accedeixi al centre se li prendrà la temperatura, ha de realitzar un rentat higiènic de mans, desinfecció del calçat, s’ha de posar una mascareta quirúrgica i ha de mantenir la distància mínima de 2 metres amb els residents. Cap persona amb prova positiva o amb signes/símptomes d’infecció respiratòria, febre o antecedents de contacte amb casos confirmats de COVID-19 no hauria de ser autoritzada a entrar en el recinte.

Així mateix, totes les visites cal que estiguin autoritzades pels centres mitjançant cita prèvia. Cada centre ha d’establir les franges horàries de visita i el seu aforament màxim en funció de les seves instal·lacions i la disponibilitat de personal per a la supervisió

Recomanacions per l’acceptació d’ingressos

El centre residencial ha de complir els següents criteris d’estabilitat en relació amb la seva situació de control de la infecció per coronavirus SARS-COV-2, segons valoració de l’equip territorial de Salut Pública:

  • Residència verda o amb zero casos actius.
  • PCR negativa en el resident de nou ingrés i que hagi estat en aïllament preventiu.
  • Possibilitat de disposar d’habitació individual i aïllament els primers dies de viure en el centre residencial.

Així mateix, tota persona que hagi d’ingressar en una residència ha de disposar d’una PCR negativa i no haver estat en contacte estret amb cap cas sospitós, probable o confirmat de COVID-19. En el cas dels retorns des del domicili, el resident també haurà d’estar 14 dies amb aïllament preventiu. Aquest requisit no serà necessari en el cas del retorn des d’un centre sociosanitari o un hospital d’aguts.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank