El Plan Moves III repartirà 400 milions d’euros ampliables a 800 en ajuts directes per a la mobilitat sostenible

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha aprovat el RD que regula les bases de la tercera edició del Programa d’Incentius a la Mobilitat Eficient i Sostenible (MOVES III) en marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que finançarà amb ajudes directes la compra de vehicles elèctrics o híbrids endollables i la instal·lació d’infraestructures de recàrrega. El programa està dotat amb els fons Next Generation i compta amb una dotació mínima de 400 milions d’euros ampliables a 800.

Ajudes a la compra de vehicles

El Plan Moves III, amb continuïtat fins a 2023, augmenta els ajuts directes per a particulars i autònoms i finançarà fins a 9.000 euros la compra de furgonetes, amb fins a 7.000 euros l’adquisició de turismes i fins a 1.300 euros la compra de motocicletes si l’usuari desballesta un vehicle de més de 7 anys d’antiguitat amb l’objectiu d’accelerar la renovació de la flota i la substitució de vehicles antics i contaminants. Si no desballesta un vehicle antic, les ajudes poden arribar fins els 4.500 euros per als turismes.

Les ajudes per a empreses atorguen una major quantía a les pimes i també potencien el desballestament, arribant a repartir quanties de fins a 4.000 euros per la compra d’un turisme elèctric i fins a 5.000 per l’adquisició d’una furgoneta.

Infraestructures de recàrrega

Per autònoms, particulars, comunitats de propietaris i entitats locals que no desenvolupin activitat empresarial les ajudes cobriran el 70% del cost de la instal·lació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics o de les actuacions de preinstal·lació de recàrrega en comunitats de propietaris sempre que no se superin els límits establerts, fixats en 800.000 euros per expedient excepte per autònoms, que tindran el límit per sol·licitant que els és aplicable de mínims de 200.000 euros d’ajudes sota aquest règim en tres anys fiscals, i per a particulars, que podran beneficiar-se d’una ajuda de fins a 5.000 euros per expedient.

El límit màxim d’ajuda que podrà rebre un mateix destinatari al llarg del període de vigència de la convocatòria és l’equivalent a 800.000 euros a l’any per cada any.

Les empreses podran cobrir el 35% del cost d’infraestructures de recàrrega d’accés públic amb potència major o igual a 50 kW, establint-se els mateixos límits. Totes dues quanties es veurien incrementades un 5% i un 10% respectivament en cas d’actuacions situades en municipis de menys de 5.000 habitants.

Per a la instal·lació d’infraestructures d’accés públic de potència superior o igual a 50 kW aquestes quanties poden sumar un 10% addicional en situacions desenvolupades per mitjanes empreses i un 20% addicional si són dutes a terme per petites empreses. Així, una petita empresa podria aconseguir el 55% d’ajuda per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega.

Reforç de les ajudes amb un 10% addicional

MOVES III també reforça un 10% les actuacions en municipis de menys de 5.000 habitants per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega en aquests territoris i per la compra de vehicles efectuada per aquests habitants, i dota amb un 10% addicional la quantia que reben les persones amb mobilitat reduïda que necessitin adaptar el seu vehicle. Aquestes ajudes extra del 10% no són acumulables. Això suposa fins a 7.700 euros si es tracta d’un turisme o fins a 9.900 euros per als usuaris que compleixin els requisits i comprin una furgoneta.

Detalls de de la convocatòria

En aquesta edició roman l’aplicació d’un descompte d’almenys, 1.000 euros, per part del fabricant, importador o punt de venda per l’adquisició de turismes o furgonetes que complementa l’ajuda que correspongui a cada usuari en funció dels diferents supòsits.

Particulars i autònoms poden beneficiar-se d’aquets ajuts a partir del 10 d’abril, i les empreses han d’esperar a la convocatòria per part de les comunitats (Catalunya compta amb un pressupost de 65.587.765 euros). Moves II continua vigent per evitar un període sense ajudes per aquests.

MITECO ha publicat un document de les preguntes i respostes més freqüents.

El Pla Moves III contribuirà a augmentar la penetració del vehicle elèctric a Espanya per a aconseguir l’objectiu de 100.000 punts de recàrrega i 250.000 vehicles elèctrics per a 2023 marcat pel Govern en el context del Pla de Recuperació, la qual cosa permetrà evitar més de 450.000 tones de CO2 i generar ocupació i activitat al llarg de tota la cadena de valor de la mobilitat elèctrica.

Font d’informació: MITECO