Dimarts, 26 d’octubre de 14.30 a 16.00 hores

La venda de medicaments per internet és una activitat contemplada en el Reial decret 870/2013, de 8 de novembre, pel qual es regula la venda a distància al públic, a través de llocs web, de medicaments d’ús humà no subjectes a prescripció mèdica a Catalunya.

Després de l’experiència acumulada al llarg d’aquest anys, s’ha observat que continua existint un cert grau de desconeixement en relació amb el contingut que han de tenir els llocs web de venda de medicaments de les oficines de farmàcia de Catalunya, així com el seu correcte manteniment. Així mateix, s’ha observat en els darrers temps un increment del nombre d’aplicacions i pàgines webs que incompleixen la normativa i posen en risc la correcta activitat de l’oficina de farmàcia.

Per aquests motius us volem presentar la ‘Guia per a la venda a distància al públic a través de llocs web de medicaments d’ús humà no subjectes a prescripció mèdica. Aquest document, fruit del consens entre professionals del Departament de Salut, del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i de la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), recull la normativa i els procediments telemàtics necessaris per poder realitzar la venda de medicaments a la població general a partir d’una pàgina web propetat d’una oficina de farmàcia.

Aquesta sessió s’adreça a farmacèutics comunitaris interessats en la venda de medicaments per internet. La sessió serà en format telemàtic.

Per inscriure’s cal fer-ho al següent enllaç [Inscripció Guia Medicaments per la venda a distancia]. Un cop inscrits, dos dies abans i el mateix dia es rep el link amb les instruccions per accedir a la sessió.

PROGRAMA DE LA SESSIÓ

14,30-15,00 Inauguració de la sessió i presentació de la Guia.

Jordi Casas. President del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya.

Antoni Torres. President de la Federació d’Associacions de Farmacèutics de Catalunya.

Manel Rabanal. Cap de Servei d’Ordenació i Qualitat Farmacèutiques. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

15,00-15,30 Guia per a la venda a distància al públic a través de llocs web de medicaments d’ús humà no subjectes a prescripció mèdica. De la teoria a la pràctica.

Adela Perisé. Secció de Vigilància i Publicitat de Medicaments. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

15,30-15,45 Incompliments de la normativa de venda a distància de medicaments. Actuacions del Departament de Salut.

Mercè Armelles. Cap de Secció de Vigilància i Publicitat de Medicaments. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

15,45-16,00 Precs i preguntes.

16,00 Cloenda de la sessió. Jordi Casas. President del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya.