Des de la FEFAC hem elaborat un Protocol d’actuació per a les farmàcies amb casos de sospita de covid-19 entre el seu equip

Davant la situació epidemiològica actual, marcada per l’aparició de brots en diferents punts del territori i per la necessitat d’extremar les mesures de protecció i prevenció, des de FEFAC hem elaborat un Protocol d’actuació per a l’oficina de farmàcia en cas de sospita d’un cas de covid-19 entre el seu equip (ACTUALITZACIÓ 2 de març de 2021)

Aquest Protocol estableix una sèrie de pautes bàsiques d’actuació, en funció de les recomanacions oficials i els procediments de detecció i control dels serveis de salut.

El protocol està actualitzat d’acord amb la nova versió del Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 del Departament de Salut.

Recomanem que tots els equips de les oficines de farmàcia en tinguin coneixement per poder actuar de forma ràpida, en cas de sospita d’un cas, i d’aquesta manera protegir la resta de l’equip de la farmàcia i el servei que es presta a la ciutadania.