Us informem que s’ha publicat a l’e-tauler de la Generalitat de Catalunya les següents resolucions d’atorgament parcial dels ajuts a la solvència empresarial:

Resolució parcial d’atorgament d’ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 . A l’empara de la resolució EMT/2373/2021, de 23 de juliol, de convocatòria (primera inscripció prèvia)

Recordem que per els expedients inclosos en aquesta resolució parcial d’atorgament, segons l’esmena de les bases de la convocatòria publicada al Diari Oficial de la Generalitat (ORDRE EMT/223/2021, de 30 de novembre) “el pagament dels deutes declarats es pot efectuar a partir del moment de presentació de la sol·licitud d’inscripció prèvia i com a màxim fins a la data final de justificació dels ajuts”. Per tant, el termini per a fer els pagaments dels deutes acaba el 15 de desembre del 2021.

Per altra banda, correspon presentar el Compte Justificatiu sense aportació de justificants (relació dels pagaments efectuats amb l’ajut atorgat) tal com preveu la base 14.1 de l’Ordre de bases, des de Canal Empresa.

Tot i que el termini que els beneficiaris de la 1a convocatòria inclosos en aquesta resolució tenen per justificar, finalitza el proper 15 de desembre. Tenint en compte que el pagament de l’import de l’ajut per part de la Generalitat s’ha demorat, us informem que en els propers dies es publicarà al Tauler Electrònic l’ampliació del termini, del que us informarem oportunament.

Segona ordre d’inscripció prèvia

Resolució parcial d’atorgament d’ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. A l’empara de la resolució de convocatòria EMT/3172/2021, de 22 d’octubre, (segona ordre d’inscripció prèvia)

Pels expedients inclosos en aquesta resolució parcial d’atorgament, segons l’esmena de les bases de la convocatòria publicada al Diari Oficial de la Generalitat (ORDRE EMT/223/2021, de 30 de novembre) “el pagament dels deutes declarats es pot efectuar a partir del moment de presentació de la sol·licitud d’inscripció prèvia i com a màxim fins a la data final de justificació dels ajuts”. Per tant, el termini per a fer els pagaments dels deutes acaba el 30 de desembre del 2021.

Per altra banda, correspon presentar el Compte Justificatiu sense aportació de justificants (relació dels pagaments efectuats amb l’ajut atorgat) tal com preveu la base 14.1 de l’Ordre de bases des de Canal Empresa. El termini de presentació d’aquest “Compte Justificatiu” finalitza el proper dia 30 de desembre.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de la FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Creadors del projecte
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank