El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar ahir, 16 de març, l’acta de la Comissió negociadora del III Conveni Col·lectiu Interprovincial de treball per a oficines de farmàcia de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona.

Com ja us vam informar el 9 de febrer, la taula negociadora va acordar prorrogar la ultraactivitat del Conveni 2018-2019 (inicialment prevista en l’article 3 del propi CC fins el 30 de juny de 2021) fins el 31 de desembre de 2021.

Notícia relacionada